Zahvalna nedelja in pisma slovenskih škofov ob zahvalni nedelji

4.11.2012 Vesoljna Cerkev in Cerkev na Slovenskem Zahvala
Zahvalna nedelja - vir - župnija Odranci Zahvalna nedelja - vir - župnija Odranci

V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 4. novembra.

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom.

Pri mašah na zahvalno nedeljo se bodo verniki, duhovniki in škofje s hvaležno držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega.

Slovenski škofje ordinariji so ob zahvalni nedelji na vernike v svojih škofijah tudi letos naslovili posebna zahvalna pisma, da s svojimi darovi podpirajo življenje Cerkve.


Ključni poudarki iz škofovskih pisem

Škof Lipovšek izpostavi tri poudarke: zahvali se sodelavcem na različnih nivojih – od župnijskega, škofijskega do slovenskega. Povabi k zavzeti molitvi za nove duhovne poklice ter izpostavi šesto obletnico delovanja celjske škofije.

Škof Bizjak se zahvaljujem cerkvenim in civilnim ustanovam in osebam, ki so v preteklem letu posvečali znanje in moči mnogovrstnemu delu za večjo pravičnost. Posebno zahvalo nameni skritim molivcem in darovalcem, bolehnim in prizadetim, žalujočim in preizkušanim, priklenjenim na posteljo in voziček in povsem odvisnim od bližnjih.

Nadškof Stres našteje vrsto skupin, ki sodelujejo v Cerkvi pri njenem apostolskem delovanju in jim izreka hvaležnost: sodelavcem na škofiji in v župnijah, voditeljem najrazličnejših skupin, bogoslužnim sodelavcem in prostovoljcem Karitas, obrne pa se tudi na zaposlene v medijih ter dobrotnike.

Nadškof Turnšek zahvalo nameni vsem prebivalcem v mariborski nadškofiji: sodelavcem v župnijah in na nadškofiji. Posebej spomni na jubilejno Slomškovo leto in številne dobrotnike.

Škof Štumpf se sklicujoč na osebni jubilej posebej zahvaljuje za prihod redovnic klaris v murskosoboško škofijo, zahvali se za sadove zemlje in dela človeških rok, ne spregleda pa tudi raznoraznih sodelavcev in skritih molivcev.

Škof Glavan zahvalo naslavlja na sodelavce v novomeški škofiji. Spomni na služenje gospodinj in drugih oseb, ki skrbijo za to, da je življenje duhovnikov in župnij vsestransko urejeno. Razmišljanje sklene z mislijo na bolnike in zveste molivce za najrazličnejše potrebe.Zahvalna pisma škofov v celoti

Škofija Celje

Na zahvalno nedeljo bomo po naših cerkvah zapeli zahvalno pesem in se Gospodu zahvaljevali »za sadove zemlje in dela naših rok,« pa tudi za vse druge duhovne in gmotne darove, ki smo jih bili po Božji dobroti deležni v preteklem letu. Med duhovne darove spada gotovo šesta obletnica naše škofije, ki smo jo slovesno obhajali v nedeljo, 20. maja 2012, ko je v stolnici slovesno bogoslužje vodil naš rojak, mariborski nadškof metropolit dr. Marjan Turnšek.

Bogoslužno slavje je bilo izraz globoke hvaležnosti za prve korake, ki smo jih prehodili kot krajevna Cerkev, ki ji je zaupano delo odrešenja v tem prostoru in času. Posebej smo Bogu hvaležni za pastoralno prenovo škofije, ki smo jo začeli pred štirimi leti in že rojeva prve sadove, posebej v okviru njenih prednostnih nalog, ki so: pastoralna in duhovna vzgoja ter izobraževanje duhovnikov in pastoralnih sodelavcev, pastorala mladine, pomoč družinam, da bi v večji meri postajale »Cerkve v malem«, ter skrb za dobrodelnost, solidarnost in prostovoljstvo.

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem svojim najožjim sodelavcem in sodelavkam na Škofijskem ordinariatu in vsem drugim škofijskim ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Pastoralni službi, Škofijskemu pastoralnemu svetu, Zboru svetovalcev, Zboru dekanov in naddekanov, vodstvu in sodelavcem Škofijske karitas, Gospodarski upravi ter drugim škofijskim odborom in komisijam. V novem pastoralnem, šolskem, veroučnem, akademskem in liturgičnem letu in še posebej v letu vere bomo vsak na svojem mestu odgovarjali na Božji klic in na znamenja časa.

Eno izmed zelo zaskrbljujočih znamenj časa je dejstvo, da je v naši škofiji in z njo v vsej mariborski metropoliji veliko pomanjkanje duhovnih poklicev. To je znamenje in vabilo škofijski Molitveni zvezi za duhovne poklice (MZDP), Škofijskemu centru za duhovne poklice, vsem molivcem in molivkam, pa tudi strokovnim sodelavcem k zaupni in vztrajni molitvi in delu za duhovne poklice.

Zahvalim se vsem, ki ste z delom in molitvijo pripravljali in tudi izvedli različna župnijska, dekanijska in škofijska srečanja, ki naj odmevajo in bogatijo naše pastoralno delo, ki se uresničuje v Škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu in v Domu sv. Jožefa v Celju.

Zahvalo, priznanje in blagoslov kličem na vse duhovnike, redovnike, diakone, bogoslovce, redovnice in vse sodelavce, ki prenašajo težo dneva in vročine (prim. Mt 20,12). Še posebej se zahvaljujem duhovnikom, da so z razumevanjem, odgovornostjo in ljubeznijo sprejeli potrebne premestitve, da smo z združenimi močmi začasno uredili pastoralno oskrbo naših župnij. Zahvalim se za kvatrne nabirke, binacije, trinacije in druge prispevke, ki jih oddajate na škofiji.

Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralni šoli in Domu sv. Jožefa za duhovno in pastoralno formacijo duhovnikov, bogoslovcev in drugih pastoralnih sodelavcev.

Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehetom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem ter vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov.

Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše, pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.

Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7). K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, potem bomo tudi vse drugo prav naredili; iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo (prim. Mt 6,33).

V veri in zaupanju, v resnici in ljubezni nadaljujmo duhovno pot naše škofije in obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. škofa Antona Martina Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana naj spremlja in podpira naše delo in našo službo za blagor Božjega kraljestva.

msgr. dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof


Škofija Koper

Preteklo pastoralno leto je bilo posvečeno preučevanju in tudi uresničevanju družbene pravičnosti. Gospodarski in družbeni pretresi, ki so se zgrnili in se še vedno zgrinjajo na nas, so nam povečali in nam še vedno povečujejo potrebe in priložnosti za iskanje in doseganje večje pravičnosti v naši krajevni Cerkvi in v naši družbi. S sedmerimi telesnimi deli usmiljenja pomagamo mnogim obubožanim in pomoči potrebnim, s sedmerimi duhovnimi deli usmiljenja pa blažimo in rešujemo različne notranje napetosti pri ljudeh in med njimi.

Ob letošnji zahvalni nedelji se zato najprej prisrčno zahvaljujem vsem cerkvenim in civilnim ustanovam in osebam, ki ste v preteklem letu posvečali svoje znanje in moči mnogovrstnemu delu za večjo pravičnost med nami. Izpolnili ste besedo preroka Miheja, ki pravi: »Bilo ti je razodeto, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe: nič drugega kakor, da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s svojim Bogom!« (Mih 6,8). Naj se zato nad vami uresničuje Božji blagor: »Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo« (Mt 5,6).

Najbolj kakovostno gorivo, s katerim gre naprej vsak človek in vsaka človeška skupnost, tudi vsaka župnija in vsaka škofija, pa je molitev, daritev, žrtev. Pregovor pravi, da več naredi ubožec za svojega dobrotnika, kakor dobrotnik za svojega ubožca, kajti ubožec omogoča dobrotniku, da sploh lahko opravlja dobra dela! Zato velja še posebna zahvala vsem skritim molivcem in darovalcem, vsem bolehnim in prizadetim, vsem žalujočim in preizkušanim, vsem priklenjenim na posteljo in voziček in povsem odvisnim od svojih bližnjih: Hvala vam za vaše pričevanje, hvala za vaš zgled, hvala za vaš uk!

msgr. dr. Jurij Bizjak
koprski škof


Nadškofija Ljubljana

Na zahvalno nedeljo se zahvaljujemo Bogu za vse prejete pridelke zemlje, s katerimi se preživljamo, hkrati pa s hvaležnostjo mislimo na številne druge Božje dobrote, ki smo jih deležni. Kot ljubljanski nadškof se tako s posebno hvaležnostjo spominjam sodelavcev, s katerimi skupaj delamo na Božjih poljih, zrelih za žetev (prim. Jn 4,35).

Iskrena zahvala vsem sodelavcem na nadškofiji, članom škofijskih svetov in komisij ter vsem nepogrešljivim sodelavcem po župnijah, župnikom, kaplanom, duhovnim pomočnikom in diakonom za vašo velikodušno »pastoralno ljubezen«.

Hvala vsem članom župnijskih pastoralnih svetov. Hvala ključarjem in članom gospodarskih svetov in vsem, ki skrbite za vzdrževanje in obnavljanje cerkvenih stavb in ustanov, ter vsem, ki skrbite za lepoto naših cerkva, da so dostojne Božje hiše.

Posebna zahvala velja katehistinjam in katehistom ter voditeljem in animatorjem različnih skupin, ki sodelujete pri oznanjevalnih nalogah in si prizadevate za utrditev vere v župnijah. Hvala vsem vzgojiteljem in učiteljem po naših vzgojnih in izobraževalnih ustanovah.

Hvala bogoslužnim sodelavcem: ministrantom, bralcem, delivcem obhajila, organistom in zborovodjem ter pevcem.

Posebno zahvalo dolgujem vsem prostovoljcem in sodelavcem Karitas in drugih dobrodelnih ustanov in organizacij. Zahvaljujem se vam v imenu tistih, ki vašo pomoč najbolj potrebujejo in so je v tako obilni meri deležni.

Hvala gospodinjam po župniščih in vsem drugim, ki skrbite za svoje duhovnike.

S hvaležnostjo v srcu mislim tudi na vse, ki sodelujete pri naših glasilih in stikih z javnostmi: pri radiu, televiziji, časopisih in izdajateljskih hišah, saj je vaše delovanje v našem času izjemno pomembno in zahtevno.

Ne nazadnje pa se iskreno zahvaljujem vsem dobrotnikom, ki nam z gmotnimi darovi pomagate pri uresničevanju naših nalog in pri delovanju naših ustanov ter šol, vrtcev, gimnazij, fakultet in semenišča.

Skratka, hvala vsem, ki sodelujete v Cerkvi pri njenem apostolskem delovanju. Naj vsemogočni Bog blagoslavlja vašo velikodušnost s svojimi darovi, da bodo naša skupna prizadevanja rodila bogate duhovne sadove za rast in razvoj Božjega kraljestva med nami.

msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit


Nadškofija Maribor

Ob zahvalni nedelji še posebej močno zaživi beseda bl. Slomška: »Tebi, krščanska duša, je ves svet tempelj Božji. Ko vidiš ljubo sonce, gledaš travico, slišiš škrjančka žvrgolenje – razveseli se, povzdigni roke in srce ter poveličaj modrega Stvarnika!« Ob pobiranju jesenskih sadov zemlje in ob drugih sadovih naših rok želim z vsemi zapeti zahvalo Bogu, ki nas je v preteklem letu spet obilno blagoslavljal.

Za zavzeto pastoralno delo se zahvaljujem vsem vam, dragi duhovniki, redovniki in redovnice, katehistinje in katehisti ter vsi drugi pastoralni sodelavci na župnijah in na nadškofijski ravni ter v vseh naših ustanovah, ki delujete na področju izobraževanja in vzgoje ter dobrodelnosti, in ne nazadnje vsem ožjim sodelavcem na ordinariatu, pastoralni službi in cerkvenem sodišču.

Ob iztekanju jubilejnega Slomškovega leta želim izreči zahvalo Slomškovemu odboru in odboru, ki je leto snoval in bdel nad izvedbo. Posebna zahvala vsem, ki ste sodelovali pri uresničenju slavnostne akademije v Narodnem gledališču v Mariboru in bogoslužnem vrhuncu jubilejnega leta na Slomškovo nedeljo pred mariborsko stolnico in v njej.

Ker je bilo to obdobje v gmotnem pogledu za našo nadškofijo izjemno težko in bi brez posebne pomoči župnij, redovnih ustanov, sosednjih škofij in posameznikov ne zmogli osnovnega poslovanja, se iskreno zahvalim vsem za tenkočutnost pri razumevanju položaja in za velikodušnost pri najrazličnejših oblikah pomoči. Župnijskim občestvom pa se zahvaljujem tudi za redne nabirke, ki jih namenjate za nadškofijske potrebe in za namene vesoljne Cerkve. Naj bo Bog vsem bogat plačnik!

Zahvaljujem se vsem, ki ste molili zame in za velike potrebe nadškofije, in tistim, ki ste v ta namen darovali svoje trpljenje in žrtve.

Ko s hvaležnostjo kličem blagoslov na vaša pretekla dobra dela, molitve in žrtve, vas tudi za naprej v molitvi izročam Njemu, ki je edini vreden naše nenehne hvale in zahvale!

msgr. dr. Marjan Turnšek
mariborski nadškof metropolit


Škofija Murska Sobota

Moja leta je obiskal očak Abraham. Tako tudi zame velja, da je mladost tista pomanjkljivost v predstojniški službi, ki jo žal hitro izgubiš. Bogu hvala za 50 let življenja, od katerih se je več kot polovica iztekla v nepreklicno večnost v salezijanskem, duhovniškem in sedaj že šest let škofovskem služenju. Hvala sobratom in mnogim dobrim ljudem za bližino v molitvi!

Bogu hvala za posluh sester klaris, ki se niso branile uslišati moje prošnje in priti v Turnišče molit in pričevat za evangelij. Sestre, hvala za žrtve ob prihodu, ko še ni bilo postorjeno vse potrebno za vaše bivanje, in za potrpežljivost ter odpuščanje tistim, ki še ne razumejo namena vašega prihoda.

Hvala vsem dobrotnikom, birmancem in veroučencem, duhovnikom, delavcem, prostovoljcem, tudi mladim, za darove in mnoge prostovoljne ure dela v samostanu sester klaris. Vaša plemenita solidarnost vse bolj dobiva končno podobo na tem posvečenem kraju.

Suša nas je tudi letos opozorila, da nismo gospodarji narave. Samo Bog daje rast. Pridelki in sadovi prihajajo iz njegovih stvariteljskih rok. Čeprav jih je manj, so toliko bolj dragoceni in zaželeni. Bogu hvala za vsakdanji kruh! Kmetom, delavcem, obrtnikom, uradnikom, učiteljem in vzgojiteljem hvala za krvave žulje, znoj in napore. Da ne bi obupali in se utrudili, uživajte v okrepčilo Jezusov kruh z oltarja.

Z menoj delijo bremena in skrbi generalni vikar, sodelavci na škofiji, dekani, župniki in kaplani, duhovni pomočniki. Hvala vam, dragi sobratje za vdanost in zvestobo v službi.

Hvala sobratje duhovniki, da ste s srcem prisluhnili moji stiski in s svojim plemenitim darom ali posojilom zmanjšali ekonomska bremena škofije.

Bratje redovniki, sestre redovnice, katehistinje, katehisti in drugi župnijski sodelavci, Cerkvi podarjate svojo ljubezen z oznanjevanjem, izpovedovanjem in pričevanjem vere. Hvala za zgled evangeljskih učencev!

Bog se je spet ozrl na našo škofijo in poklical dva nova bogoslovca ter posvetil enega diakona. Hvala tem mladim fantom, da so odgovorili na Božji klic.

Hvala dobrim in skrbnim bratom in sestram, da z darovi svetih maš in drugimi dobrimi nameni omogočate nam duhovnikom dostojno življenje, pastoralno delo in vzdrževanje cerkvenih stavb. Oprostite nam občasno pomanjkljivo hvaležnost ali nerodnost, ko nismo pričevalno ravnali z vašimi darovi.

Živimo čas nemira in negotovosti. Hvala skritim in nepoznanim molivcem, ostarelim in bolnim, ki z molitvijo ter Bogu podarjenim trpljenjem opogumljate škofa in duhovnike ter kličete Božji blagoslov na vso škofijo.

Hvaljen Bog, Gospod vesoljstva, po tvoji dobroti smo prejeli življenje, kruh in vino za mizo in oltar. Bodi hvaljen za vse ljudi, ki si jih poklical v ta prostor med Srebrnim bregom na Goričkem in Razkrižjem v Prlekiji do Apač v Slovenskih goricah. Tudi soboška škofija naj ob zahvalni nedelji lomi Kruh zahvale in poje: Tebe, Boga, hvalimo …

msgr. dr. Peter Štumpf
murskosoboški škof


Škofija Novo mesto

Bogati in s poljskimi pridelki in drugimi darovi izvirno okrašeni oltarji nas na zahvalno nedeljo vsako leto spomnijo, da nas Bog vedno znova obdaruje s sadovi »zemlje in dela človeških rok«. Vsako leto doživljamo, da nas Bog tudi preizkuša s sušo in drugimi nadlogami. Izkušamo pa resničnost, da nam Stvarnik z eno roko jemlje, z drugo pa še bolj radodarno deli. Ali se dovolj zavedamo, kako obilno smo v »raju pod Triglavom« obdarjeni v primeri z mnogimi drugimi območji po svetu? Bodimo tudi bolj hvaležni in solidarni s tistimi, ki imajo veliko manj. Letos smo po treh letih pavze Bogu spet hvaležni za dva diakona in upam tudi bodoča novomašnika, za nova bogoslovca ter nove katehiste in katehistinje.

Kot škof se na zahvalno nedeljo s hvaležnostjo spominjam vseh sodelavcev, tako najbližjih na škofiji kot na župnijah celotnega novomeškega Božjega vinograda: župnikov, kaplanov, duhovnih pomočnikov, članov ŽPS, ključarjev, mežnarjev, ministrantov, pevcev, organistov in sodelavcev Karitas, bogoslužnih sodelavcev, animatorjev vseh vrst …

Hvala vsem gospodinjam po župniščih in vsem, ki kakorkoli skrbite za duhovnike, vzdržujete cerkve, prispevate darove za župnijo, škofijske ustanove in vesoljno Cerkev.

V letu vere gre posebna zahvala vsem, ki sodelujete v oznanjevalni službi Cerkve in po najboljših močeh delate za utrditev verskega življenja in uveljavitev krščanskih vrednot v svojem okolju. Hvala vsem molivcem in zlasti bolnikom za darovano trpljenje.

Naj Bog blagoslovi vašo velikodušnost s svojimi darovi, posebnimi milostmi, srečo in zdravjem.

msgr. Andrej Glavan
novomeški škof