Začenja se program Malo občestvo

Program Malo občestvo

S programom Malo občestvo, ki ga razvija Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine želimo, da so mladi preko gradnje pristnih odnosov v skupini in njihovega skupnega ustvarjanja deležni kvalitetne izkušnje skupnosti. Tako bodo razvijali svojo socialno dimenzijo, rasli v zaupanju do soljudi, preko izkušnje odkrivali zakonitosti in kvalitete za gradnjo skupnosti (družina, župnijska, …), ki jo bodo v življenju soustvarjali. Vključenost v tovrstna mala občestva pripomorejo k odkrivanju lastne identitete in gradnje osebnega odnosa z Bogom.

5 kvalitet Malega občestva

1.    Jezus – »Da bi bili z Njim.« Mr 3, 14b

2.    Služenje- »Uboge imate vedno med seboj.« Mr17,7

3.    Preprostost – »Ne skrbite.« Lk 12,22

4.    Pričevanje – »Da bi bili eno.« Jn 17, 21a

5.    Skupnost – »Da bi bili z brati in sestrami.«

 

Dober odziv 

V adventu so že nastajala mala občestva na različnih koncih Slovenije v katerih so bile izvedene po 4 kateheze. Odmevi na pripravljene kateheze in spletno usposabljanje so zelo pozitivni. Prihaja pa cikel 12 katehez in 12 spletnih usposabljanj od konca januarja do maja 2015. Vmes in ob koncu je čas za praznovanje. Vsak cikel naj bi vedno vključeval 12 tednov, torej 12 srečanj. Vsebinska srečanja si ne sledijo na tak način, da bi morebitna izpustitev posameznega srečanja porušila ritem skupinam. Pri izvajanju smo upoštevali praznike in počitnice. Kateheze so namenjene voditeljem mladinskih srečanj, birmanskih skupin,  oratorija, pevskih zborov, ... Namenjene so tudi tistim, ki razmišljajo o rednih srečanjih v svoji župniji, dijaškem ali študentskem domu.

Potek sodelovanja v programu

Po registraciji na spletni strani malo-obcestvo.si se voditelji malih občestev v začetku tedna za 1 uro pridružijo spletnemu usposabljanju, ki jim omogoči, da se sami spoznajo s predlagano vsebino in se navdušijo za iskanje odgovorov na postavljeno dilemo. Ob koncu enournega usposabljanja prejmejo gradiva za izvedbo srečanja. Tekom tedna se malo občestvo sreča in s pomočjo raznolikih metod spozna določeno temo. Prvo spletno usposabljanje bo v živo potekalo v sredo, 4. februarja 2015, spletnega usposabljanja pa se lahko naknadno udeležite kadarkoli.

Potek srečanja v Malem občestvu

1.    Poslušanje BB, podelitev (nedeljska Božja beseda …), molitev izročanja

2.    Tema iz življenja mladih + Izmenjava mnenj, podelitev (kateheza: vstopno mesto, vsebinski del, dejavnost)

3.    Naloga skupine – služenje, povezovanje skupine, pričevanje, molitev

4.    Praznovanje

Na spletni strani bo za posameznike, ki bi se želeli v kakšno temo še bolj poglobiti tudi gradivo za dodaten razmislek. Spletna stran bo močno podporno orodje z gradivi in mreženjem. Prav tako pa bomo pripravili temeljno usposabljanje za voditelje, ki bo potekalo v živo, ter srečanje vseh malih občestev.

Posebna ponudba

Pričenjamo s Šolo za voditelje II. Namenjena je vsem mladinskim voditeljem skupin in programov. Pričnemo 5. marca 2015, na sedežu Društva SKAM (Jurčičev trg 2). Potekala bo vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, od 17.00 do 20.00.

Več informacij na http://ssa.rkc.si/.

Odgovore na vaša vprašanja najdete pri Marku Kržišniku, na e-mailu:

[email protected] in na spletni strani www.malo-obcestvo.si