Vprašanja in odgovori ob razlagi vladnega odloka o izpolnjevanju PCT-pogojev za opravljanje verske dejavnosti

15.9.2021 Cerkev v Sloveniji COVID19, SŠK
Foto: splet Foto: splet

Posodobljeno: 15. septembra 2021

 1. Ali lahko verniki odpravimo preverjanje pogoja PCT pri vstopu v cerkev? Predlagamo, da se izposluje odprava obveznosti preverjanja ustreznosti pogojev PCT pri vstopu v cerkev in se odgovornost prenese na posameznika. Seveda mora biti na vhodih v cerkev ustrezno označeno, da so potrebni pogoji PCT.
  Odlok Vlade RS je jasen v določilu, da morajo zakoniti zastopniki pravnih oseb (župnije) in od njih pooblaščene osebe preverjati pogoje PCT pred vstopom v cerkev. To določilo lahko spremeni samo vlada. Če se verniki s tem določilom ne strinjajo, lahko pišejo vladi in prosijo za spremembo odloka.
 1. Po vladnem odloku bo s 15. septembrom tudi za udeležbo pri sveti maši potreben pogoj PCT. Kdo bo to preverjal? V primeru, da ni preverjanja in pride inšpekcija, kdo plača kazen, če udeleženec ne izpolnjuje pogoja PCT?
  Preverjanje pogoja PCT pri sveti maši je v pristojnosti župnika oz. od njega pooblaščene osebe (župnijski sodelavec, mežnar, ministrant, član ŽPS ...). V primeru, da pride do inšpekcijskega nadzora in izreka kazni, kazen plačajo vernik, ki krši pogoj PCT, župnik osebno kot odgovorna oseba in župnija kot pravna oseba. 
 1. Ali lahko znotraj cerkva odpravimo spoštovanje medsebojne razdalje 1,5 m, če se upoštevajo pogoji PCT?
  Znotraj cerkva se v primeru upoštevanja PCT lahko odpravi pogoj razdalje 1,5 metra pod pogojem, da vsi prisotni nosijo zaščitne maske.
 2. Kako je z izpolnjevanjem pogoja PCT za izvajanje ostalih cerkvenih služb in zadolžitev? Izvajanje ostalih cerkvenih služb in zadolžitev je dovoljeno le pod pogojem izpolnjevanja PCT (samotestiranje ne zadošča). Sem sodijo npr. zborovodje, pevci, ministranti, mežnarji, ključarji itd. V kolikor osebe opravljajo svoje zadolžitve na kakršnikoli pravni podlagi ali da je župnija njihov delodajalec, zadošča PCT, pri čemer je lahko testiranje opravljeno tudi s samotestiranjem.
 1. Ali so lahko duhovnik in bralci beril med branjem oz. govorom brez mask?
  To je mogoče, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra med duhovnikom, bralcem oz. govornikom ter verniki.
 2. Ali za udeležence osnovnošolske kateheze/verouka velja samotestiranje kot v šoli? Za udeležence osnovnošolske kateheze, tj. za veroučence, veljajo isti pogoji testiranja kot v osnovni šoli. 
 3. Ali za zadnje triletje osnovne šole priporočate katehezo na daljavo?  Odločitev o organizaciji kateheze na daljavo je v pristojnosti lokalnega škofa oz. župnika.
 4. Kako je s pogojem PCT za zakrament svete spovedi, pogrebe, poroke in ostale dejavnosti znotraj cerkve?Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.