Vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19

30.4.2021 Slovenija COVID19
Foto: Družina Foto: Družina

Stanje: 7. maj 2021

Slovenski škofje so se seznanili z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 6. maja 2021, (Uradni list RS št. 69/2021) in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova navodila, ki določajo obhajanje svetih maš in podeljevanje zakramentov v času epidemije COVID-19 v tednu do 16. maja 2021

1)        Svete maše

1.1 Koliko oseb oz. članov istega gospodinjstva je lahko pri bogoslužju v cerkvi?
Pri verskih obredih v cerkvah se število oseb pri verskih obredih v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca oz. člana istega gospodinjstva (družino) na 20 kvadratnih metrov. V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele).

1.2 Pod kakšnimi pogoji je dovoljeno obhajati svete maše z udeležbo ljudstva?
Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 20 m2. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).

b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.
d) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
e) Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom dovoljeno ljudsko oz. solo petje (zborovsko petje ni dovoljeno), vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
f) Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.
g) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
h) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
i) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
j) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. 

1.3 Ali je dovoljeno zborovsko petje?
Zborsko petje je prepovedano razen v primeru, da ga izvajajo osebe iz skupnega gospodinjstva.

1.4 Zakaj je zborovsko petje v cerkvah oz. pri bogoslužju prepovedano?  
Zborovsko petje je z odlokom vlade RS do nadaljnjega prepovedano. Dovoljeno je le v primeru, da gre za zbor, ki ga sestavljajo osebe iz skupnega gospodinjstva (npr. vsi pevci prihajajo iz iste družine). 
 
1.5 Ali je smiselno, da se Katoliška cerkev obrne na NIJZ s prošnjo, da bi bi bilo zborovsko petje v cerkvah oz. pri bogoslužju dovoljeno? 
NIJZ je pri svojem odločanju dolžna upoštevati vladne odloke s področja verske svobode. Trenutno veljavni vladni odlok še vedno izrecno prepoveduje zborovsko petje v cerkvah.
 
1.6 Ali je dovoljeno zborovsko petje zbora, v katerem so vsi člani cepljeni oz. so preboleli COVID 19?
 Trenutno velja, da cepljene osebe oz. osebe, ki so prebolele COVID 19, so še vedno lahko prenašalci virusa. Zato je zborovsko petje pevcev, tudi če so bili cepljeni oz. so preboleli COVID 19, do nadaljnjega še vedno prepovedano.
 
1.7 Zakaj je pomembno, da imajo zborovodje in župniki redne kontakte s svojimi pevci tudi v času epidemije?
V Katoliški cerkvi si prizadevamo, da tudi po končani epidemiji COVID 19 neokrnjeno delujejo vsi cerkveni mešani, mladinski in otroški zbori ter vse vokalno instrumentalne skupine.  Zato pozivamo in vabimo vse župnike in zborovodje, da vzdržujejo redne stike s svojimi pevci. Na SŠK si želimo, da bi po končani epidemiji vsi zbori takoj začeli z rednimi vajami in sodelovanju pri bogoslužjih. 

1.8 Ali lahko verniki spremljajo sveto mašo na prostem, npr. pred cerkvijo?
Število oseb pri verskih obredih na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev oziroma skupnih gospodinjstev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

1.9 Ali lahko darujem sveto mašo z verniki v cerkvi ali kapeli, ki ima manj kot 20 m2 površine?
Dovoljeno je združevanje desetih udeležencev, do največ največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele).

Če je površina verskega objekta manjša od 20 m2, je kljub temu lahko pri sveti maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina).

1.10 Ali je sedaj dovoljeno imeti sv. maše v domovih za ostarele (DSO)?
Za obhajanje sv.maše v domovih za ostarele se je potrebno konkretno dogovoriti z domom oz. ustanovo, kjer bi imeli bogoslužje (primernost glede na razmere, pogoji, konkretna navodila...).

1.11 Ali lahko duhovniki prenašajo svete maše in obrede po spletu?
Duhovniki, ki bodo prenašali svete maše ali druge obrede preko spleta, morajo upoštevati veljavna navodila za Prenašanje bogoslužnih in pastoralnih dogodkov preko spleta - dodatna navodila slovenskih škofov (17. oktober 2020).

1.12 Kako naj verniki nadomestijo odsotnost od nedeljskih svetih maš in prazničnega bogoslužja?
Verniki, ki se med prazniki in ob nedeljah ne bodo udeležili svetih maš ter drugih bogoslužnih opravil, naj spremljajo po medijih ter prejmejo duhovno obhajilo. Doma oz. v družini naj posvetijo čas molitvi, prebiranju Božje besede in naj darujejo za potrebe domače župnije (prim. ZCP, kann. 1245 in 1248 § 2). Prenosi svetih maš, ki jih darujejo škofje, so na Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

 

2)        Zakramenti

2.1 Ali lahko verniki prejmejo zakrament svete spovedi?
Spovedovanje je dovoljeno ob spoštovanju naslednjih navodil: v spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu ali po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je samo osebna spoved.

2.2 Ali so dovoljeni sveti krsti in poroke?
Podeljevanje zakramentov sv. krsta in krščanskega zakona je dovoljeno ob smiselnem upoštevanju določil za sv. maše. 

2.3 Kako je s podeljevanjem zakramentov prvih svetih obhajil in birm?
Ko se bo epidemiološka slika začela izboljševati, bodo škofije pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in svetih birm ter jih posredovale župnikom.

2.4 Ali lahko bolniki, ostareli in umirajoči prejmejo sveto bolniško maziljenje? Ali lahko duhovnik obišče bolnika v bolnišnici oz. domu za ostarele?
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

 

3)        Individualna duhovna osrkba vernikov

3.1 Ali lahko verniki prejmejo sveto obhajilo izven maše?
Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto oz. poleg svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je potrebno upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. Duhovniki naj določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure, ko bodo vernikom individualno podelili sveto obhajilo izven svete maše. Med termini naj bo dovolj časa, da ne pride do združevanja.

3.2 Ali lahko v cerkvi poteka molitev vernikov?
V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

3.3 Ali so dovoljeni cerkveni pogrebi?
Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo in v krščanskem spoštovanju do teles pokojnih, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

 

4)        Kateheza in pastoralna dejavnost

4.1 Ali lahko poteka župnijska kateheza (verouk) in druga izobraževanja?
Omejitev števila oseb ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če to izvajajo občasno, opravijo PCR ali hitro antigensko (HAG) testiranje. Pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Testiranja so oproščeni tudi posamezniki, ki izpolnjujejo v odloku navedene pogoje (sedmi odstavek, 2. člena, Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji[1]).

4.2 Ali morajo otroci, ki obiskujejo verouk, obvezno nositi maske?
Vsi udeleženci župnijske kateheze (verouka) in ostalih oblik duhovnega oz. pastoralnega izobraževanja morajo ves čas zadrževanja v cerkvenih prostorih nositi zaščitne maske ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. Pri verouku prihajajo v stik otroci iz različnih razredov ali šol, zato je za vse obvezna nošnja zaščitne maske.

4.3 Ali morajo katehisti in katehistinje nositi zaščitno masko?
Da, katehisti in katehistinje ter vsi, ki izvajajo versko izobraževanje morajo nositi zaščitno masko. Nošnja maske je potrebna ves čas zadrževanja v zaprtih prostorih.

 

5)        Župnijska pisarna

5.1 Ali so lahko odprte župnijske pisarne, cerkveni arhivi in drugi cerkveni uradi?
Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

 

6)        Cerkvene karitativne ustanove

6.1 Kako naj delujejo cerkvene karitativne ustanove v času epidemije?
Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

7)        Splošna priporočila

7.1 Ali je priporočljiva uporaba aplikacije #Ostanizdrav?
Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

7.2 Kam se lahko obrne župnik oz. rektor ali druga odgovorna oseba v primeru inšpekcijskega postopka? 
Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba (gvardijan, rektor, direktor). V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: [email protected].

7.3 Kako lahko verniki podprejo svojega duhovnika in domačo župnijo?
Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo za svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. 

7.4 Kje so objavljene dodatne informacije o verskem življenju v času epidemije?
Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije. Slovenskim katoličanom ponujamo nekaj duhovnih spodbud za okrepitev vere v času epidemije COVID-19 na posebni spletni strani Katoliške cerkve. Za dodatne informacije lahko posredujejo sporočilo na: [email protected]

7.5 Kdaj bodo omiljeni ukrepi in bo dovoljeno večje število ljudi pri svetih mašah?
Škofje bodo navodila prilagajali glede na tedenske odločitve vlade. 

Slovenski škofje pozivajo duhovnike, redovnice in redovnike, pastoralne delavce ter vse katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Omejitve našega verskega življenja so neizogiben napor, da lahko obvarujemo sebe in svoje bližnje pred okužbo.

 

Tajništvo SŠK