Vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19

15.11.2020 Slovenija COVID19, SŠK

Posodobljeno: 15. november 2020

Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19

Kako je s svetimi mašami v času epidemije?
Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so le zasebne svete maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu). Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim.ZCP, kan. 1248, § 2). Verniki naj se z domačim župnikom dogovorijo za prejem svetega obhajila izven maše ter opravijo sveto spoved.

Kako naj izpolnim nedeljsko dolžnost obiska svete maše, če ni več svetih maš? 
Škofje v takšnih primerih do preklica vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo spregled od nedeljske dolžnosti (prim.ZCP, kan. 1245).

Kakšno je stališče SŠK do prenosa svetih maš preko spleta?
Slovenski škofje so v navodilih, ki veljajo od 16. oktobra 2020, priporočili, »naj duhovniki ne prenašajo svetih maš po spletu, ker ostanejo v veljavi obstoječi prenosi svetih maš po televiziji in radiu«. Škofje so pri svoji odločitvi sledili besedam papeža Frančiška, ki je v svoji homiliji 17. aprila 2020 opozoril, da“verapreko medijev ni Cerkev. Ljudje, ki spremljajo sveto mašo preko spleta, so brez zakramentov in brez občestva. Sveti oče je izpostavil, da so ljudje sicer »povezani« preko digitalnih medijev, vendar niso Cerkev. To je Cerkev v težki situaciji, ki jo Gospod dovoli, toda ideal Cerkve je vedno z ljudstvom in zakramenti. Vedno.” Duhovniki imajo lahko preko spleta za vernike nedeljske nagovore, rožne vence, molitve za pokojne, zakonske skupine itd. Verniki, ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo osebno prejeti sv. obhajila, lahko spremljajo svete maše, ki jih neposredno prenašajo nacionalne in lokalne TV ter radijske postaje. Škofje ordinariji v izrednem času epidemije dajejo dovoljenje vsem župnikom in duhovnikom svojih škofij, da preko spleta prenašajo bogoslužje Božje besede(kesanje,dnevna Božja beseda, nagovor, prošnje, Očenaš, blagoslov) z molitvijo za zdravje ter povabijo vernike, da ob določeni uri oz. urah pridejo v cerkev in tam prejmejo sveto obhajilo. Prav tako duhovniki po lastni presoji in glede na pastoralne okoliščine lahko obhajajo sveto mašo brez ljudstva in jo istočasno prenašajo po spletu pod pogoji, ki so določeni v posebnem navodilu.

Kako je z avdio prenosom svete maše? Verniki lahko poslušajo le preko spletne strani in je možno poslušati le istočasno neposredno.
Pri avdio prenosu svete maše veljajo enaka navodila, kakor za video oz. spletni prenos.

Kako lahko prejmem sveto obhajilo v razmerah, ko ni svetih maš?
Izven svete maše je možen vnaprej dogovorjen prejem svetega obhajila zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se z duhovnikom dogovorite po telefonu ali e-pošti za določeno uro, ko boste prejeli blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Pred prejemom obhajila sami zmolite kesanje in Očenaš. Po obhajilu vas bo duhovnik blagoslovil.

Kako lahko duhovniki organizirajo prijave za prejemanje svetega obhajila?
Nekaj možnosti, kako lahko duhovnik organizira prijavljanje vernikov na osebni prejem svetega obhajila:
1. Na vrata cerkve ali župnišča duhovnik namesti list z informacijo:
Do nadaljnjega je možen prejem svetega obhajila po predhodnem dogovoru. Prosimo vas, da pošljete SMS oz. pokličete na telefon _________ oz. pišete na e-naslov: ________ .

2. V župnijski pisarni oz. zakristiji oblikuje tedenski seznam.
Vsak vernik ali osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, se lahko vpišejo ob določeni uri za prejem svetega obhajila oz. za sveto spoved. Vmes je potrebno pustiti dovolj časa za prezračevanje prostorov ter paziti, da ne bo prihajalo do združevanjem vernikov.

3. Oblikovanje preprostega spletnega seznama s pomočjo Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
Do tega dokumenta lahko dostopa župnik oz. vsi verniki, ki imajo povezavo. V tem primeru je povezava objavljena na spletni strani župnije ali družbenih omrežjih, verniki pa se lahko sami prijavljajo.

Ali je primerno, da duhovnik deli sveto obhajilo vernikom, ki so v avtomobilu? 
Da. Duhovnik lahko nudi individualno versko oskrbo vernikom ob upoštevanju navodil za delitev svetega obhajila izven maše in priporočil NIJZ.

Katere ukrepe je dolžan upoštevati posameznik, ki se udeleži prejema svetega obhajila izven svete maše?
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). Priporoča se, da imajo vsi, duhovniki in verniki, na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. Ob vstopu v cerkev je vsak sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

Kdo se lahko udeleži obhajila izven svete maše, spovedi in podelitve blagoslova? 
Sveto obhajilo izven svete maše v cerkvi ali kapeli – po vnaprejšnjem dogovoru – lahko prejmejo samo tisti, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 

Kako je s prejemom zakramenta sv. spovedi?
Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr.PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 

Kako je s prejemanjem zakramenta bolniškega maziljenja?
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (uporaba maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

Kakšna so določila glede svetih krstov, prvih svetih obhajil, birm, porok?
Prva sveta obhajila, birme in poroke so preložene na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva. 

So cerkveni pogrebi dovoljeni?
Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva. 

Kaj je treba upoštevati pri izvajanju verouka (kateheza)?
Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
Katehisti in katehistinje po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik nadzoruje in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

Kako je z drugimi župnijskimi dejavnostmi (duhovnevaje, zakonske skupine ipd.)? 
Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo samo na daljavo.

Pod kakšnimi pogoji je lahko vernik pri osebni molitvi v cerkvi? 
V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Kako naj verniki podprejo domačo župnijo v času epidemije?
Verniki v času epidemije lahko darove za svete maše in prispevke za župnije oddajo v času obiska cerkve (npr.v času osebnega obhajila). Prav tako lahko svoj dar nakažejo preko spletnega bančnega nakazila na bančni račun župnije.

Kako je z obiskom župnijske pisarne?
Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino oz. z osebami, ki živijo v istem gospodinjstvu. Duhovnik in verniki morajo nositi masko in si pred obiskom in po njem razkužiti roke. 

Kje lahko dobim molitev za zdravje?
Molitev je objavljena na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

 

Tiskovni urad SŠK