Vojaški vikar dr. Plut na konferenci katoliških vojaških škofov in vodilnih kaplanov iz Evrope

14.10.2014 Dunaj, Avstrija Kultura, Vojaški vikariat
Vojaški vikar Plut na konferenci vodij duhovnih oskrb vojska Evrope. Vojaški vikar Plut na konferenci vodij duhovnih oskrb vojska Evrope.

Vsakoletno srečanje organizira Inštitut za religijo in mir pri avstrijski vojaški škofiji. Letošnja tema je "Cerkev in verske skupnosti v prvi svetovni vojni".

Referati in delavnice potekajo pod tremi vidiki: 1. Kultura spominjanja padlih v prvi svetovni vojni, obravnavana z vidika spoštovanja človekovega dostojanstva v drugi svetovni vojni in sodobnih vojnah po svetu. 2. Sodelovanje med Cerkvijo in državo, prikazano z vidika priprave memorialov. 3. Dostojno spominjanje vseh padlih in vseh žrtev vojn.

Zadnja točka je bila rdeča nit vseh pogovorov, saj brez te razsežnosti ni poti v dostojanstveno prihodnost za vse.

Diskusija je pokazala na sicer različno, vendar intenzivno sodelovanje med državo in Cerkvijo (verskimi skupnostmi) v organizaciji spominskih dogodkov za vse padle vojake in žrtve vojn ter v procesu sprave. Dejstvo je, da morajo vse države (narodi) skozi proces sprave, priznavanja človekovega dostojanstva vsem, vseh časov in rodov.

Če kdo, potem so tudi duhovne oskrbe posameznih vojska in Cerkve dolžne pomagati, da pride do spravnih procesov in dejanj, ki bodo pomagali posameznikom, skupnostim v narodu in državi, državam, k sožitju in spravi. Z načinom organiziranosti je mogoče ustvariti za to primerno vzdušje.