Vdnik po krščanski teologiji

Nepogrešljiva knjiga za vse, ki se hočejo poučiti o dvatisočletni zgodovini krščanske teologije.

S svojimi odlikami je McGrathovo delo namenjeno zelo širokemu krogu bralcev. Po eni strani bo tak pregled koristen za teologe, po njem pa bodo s pridom posegali tudi strokovnjaki z drugih humanističnih in družboslovnih področij – in navsezadnje vsak, ki se bo srečal s teološkimi pojmi ali osebnostmi iz zgodovine teologije. Po drugi strani pa daje delo potrebne informacije vsem, ki si želijo o krščanstvu izvedeti več, pa naj gre za vernike ali tiste, ki bi se o krščanstvu radi le bolj natančno poučili.

V pričujočem prvem delu svojega »vodnika« se McGrath najprej dotakne obdobij, tem in osebnosti krščanske teologije od časa prvih cerkvenih očetov do sodobnosti, nato pa spregovori o izhodiščih krščanske teologije in njenih virih ter zaključi z razmišljanjem o spoznanju Boga in z opisom razmerja med filozofijo in teologijo. Drugi del McGrathovega »vodnika « pa bo posvečen osrednjim temam krščanske teologije, začenši z naukom o Bogu.

»Pričujoča knjiga izhaja iz predpostavke, da njeni bralci ne vedo o krščanski teologiji ničesar. Enostavno izražanje in jasna razlaga sta temeljni odliki, za kateri sem si med pisanjem tega dela prizadeval. V očeh nekaterih bo to pomenilo, da je delo nepoglobljeno in neizvirno. Ti lastnosti sta v drugih kontekstih zagotovo dragoceni. A za tovrstno knjigo nista ustrezni. Izvirnost predvideva novost in razvoj. Ko pa sem pisal to knjigo, sem se zavestno izogibal vsiljevanju svojih lastnih zamisli kot nečesa, kar bi bilo zanimivo ali pomembno. Moj namen v tem delu ni bil prepričati, marveč razložiti. Zato ta knjiga opisuje, ne predpisuje.« 
(Po avtorjevem predgovoru)

Več informacij: Celjska Mohorjeva družba, Prešernova 23, Celje, 03 426 48 00, www.mohorjeva org!