SŠK pozdravlja ustanovitev Sveta za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo

19.5.2021 Slovenija Civilna družba, Država, SŠK

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 19. maja 2021 sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta Vlade Republike Slovenije za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo.

Vlada je svet ustanavlja na podlagi 21. člena Zakona o vladi. Svet po svoji vsebini sodi med svete vlade, ki so v skladu s 5. členom Poslovnika vlade namenjeni vzpostavljanju dialoga z organizacijami civilne družbe in nevladnimi strokovnimi institucijami na posameznem področju. Načelo o ločenosti države in verskih skupnosti namreč ne preprečuje državi, da vzpostavi z verskimi skupnostmi, ki opravljajo tudi splošnokoristne dejavnosti, pozitivna razmerja, oblike sodelovanja in skupna prizadevanja, kakršna ima v tem pogledu z drugimi civilnodružbenimi organizacijami.

Katoliška cerkev ima kot največja verska skupnost v Republiki Sloveniji pomembno vlogo v javnem življenju, saj z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih dejavnosti s področja socialne države opravlja pomembno družbeno nalogo. Svet bo pristojen za zbiranje, evidentiranje in preučevanje odprtih vprašanj s Katoliško cerkvijo tako na državni kot na mednarodni ravni. Oblikoval bo predloge rešitev glede ugotovljenih odprtih vprašanj s Katoliško cerkvijo in si prizadeval za nadgrajevanje odprtega in trajnega dialoga s Katoliško cerkvijo.

Za predsednika Sveta je imenovan dr. Igor Senčar, za namestnico predsednika pa dr. Katja Triller Vrtovec, oba državna sekretarja v Kabinetu predsednika vlade. Za člane Sveta so imenovani: dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, dr. Stanislav Raščan, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve, mag. Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik Slovenske škofovske konference, dr. Andrej Naglič, dr. Sebastijan Valentan in dr. Matej Pavlič, vsi pravni svetovalci Slovenske škofovske konference.

 

Dr. Tadej Jakopič
Tiskovni predstavnik SŠK