Virtualni duhovni odmiki združenja Delavnice molitve in življenja

V času izrednih razmer zaradi koronavirusa so v združenju Delavnice molitve in življenja že dvakrat pripravili virtualne duhovne odmike, da bi pomagali živeti osebni odnos z Gospodom ob molitvi in premišljevanju Božje besede.

Naleteli so na zelo dober odziv, saj se jih je udeležilo preko 250 udeležencev. V juniju je potekal štiridnevni odmik »Spremenjenje«, v septembru pa osemdnevni »Marija-zgled vere«. Prijavljeni udeleženci so dostopali do avdio gradiv na spletni strani oz. so jih prejeli po elektronski pošti. Sestavljali so jih nagovori Božjega služabnika br. Ignacia Larrañaga o pomenu močnih časov, izbrani odlomki Božje beseda, pesmi in molitve. Čas za molitev je bil dan na izbiro, kar pomeni, da si je vsak v tistem dnevu vzel čas, kadar mu je najbolj ustrezalo in je imel najboljše pogoje za to, da se je umaknil v mir in tišino. Te močne čase je lahko živelo istočasno tudi več članov družine.

Bogati sadovi in odmevi udeležencev so objavljeni na spletni strani http://dmz.si/.