Verstva v dialogu s sodobno kulturo

28.6.2012 Maribor Kultura, Mladina, Študent
Zavod Antona Martina Slomška Zavod Antona Martina Slomška

Mednarodni ekumenski, medverski in medkulturni simpozij

V Zavodu Antona Martina Slomška, na Vrbanski cesti 30 v Mariboru, bo od četrtka, 28. do sobote, 30. junija 2012, potekal mednarodni ekumenski, medverski in medkulturni simpozij pod naslovom Verstva v dialogu s sodobno kulturo. Dogodek se bo odvijal v sklopu Maribor – Evropska prestolnica kulture ter v organizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda Antona Martina Slomška. Skoraj 30 predavateljev bo spregovorilo o sožitju med verstvi, medkulturnem in medverskem dialogu, sodobni družbi, etiki, sekularizaciji in evropskih vrednotah.

 

Predstavitev simpozija

Sodobni svet se otepa z ekonomsko in finančno krizo, ki jo spremlja kriza vrednot, saj je pohlep glavni povzročitelj krize. Religije, verske skupnosti in Cerkve so in ostajajo pomemben protagonist vrednostnega reda tako za svoje vernike kakor za družbo v celoti. Predstavniki religij in Cerkva si postavljajo več temeljnih vprašanj. Kakšen odnos zavzeti do sekularne družbe? Kako vzpostaviti dialog med sodobno kulturo in religijo (ali konkretno krščanstvom)? Kaj lahko religije in Cerkve v dani situaciji spremenijo in na kaj lahko vplivajo? Kakšno vlogo ima pri tem tradicija, ki je pogosto bolj kulturno pogojena, kakor dosledno zvesta virom verovanja? Ali ekumenski, medverski in medkulturni dialog lahko prispeva k reševanju sodobnih vprašanj? Kakšno je stanje ekumenizma danes in kakšne so njegove perspektive na področju nekdanje Jugoslavije in jugovzhodne Evrope? Kje so možnosti, priložnosti in meje religij, Cerkva in verskih skupnosti? – Če v središče razmisleka postavimo eno samo konkretno in pomembno vprašanje, kot je odnos do stvarstva, kaj lahko sporočimo svetu? V čem smo lahko navdih prihodnosti? Od česa bi se morali posloviti, da bi lahko prevzeli in ostali vir navdiha za sodobno kulturo in družbo? – Na ta in podobna vprašanja bodo udeleženci simpozija odgovarjali na simpoziju, ki se bo dogajal v letu, ko je Maribor evropska prestolnica kulture in ko sta vprašanji odnosa med vero in kulturo oziroma odnosa med vero in družbo posebej aktualni. Odbor za pripravo simpozija sestavljajo predsednik dr. Avguštin Lah, tajnica dr. Fanika Krajnc–Vrečko, dr. Ivan Janez Štuhec, dr. Bogdan Dolenc, dr. Vinko Potočnik, dr. Vinko Škafar ter dr. Marjana Harcet.

Dodatne informacije so na voljo pri organizatorjih simpozija ali na posebni spletni strani evropske prestolnice kulture.

Celoten program simpozija je dostopen v priloženi zgibanki (pdf)