Velikodušnost DA, naivnost NE

1.12.2015 Cerkev na Slovenskem SKLS, Država, Begunec

Hočemo živeti v suvereni državi.

Ob migrantski krizi, ki jo doživljamo v Sloveniji, pričakujemo od vlade ukrepe, ki bodo zagotavljali ohranitev temeljev slovenske in evropske tradicije, vključno s svobodo in demokracijo.

Zato zahtevamo:

1. učinkovito varovanje državne in schengenske meje s postavitvijo fizičnih preprek na izpostavljenih delih,

2. da se nenadzorovan tok prebežnikov nemudoma ustavi, Slovenija pa naj gostoljubno sprejema samo osebe z nesporno ugotovljeno identiteto,

3. razbremenitev slovenske policije in vojske s pridobitvijo finančne in kadrovske pomoči Evropske unije,

4. nadzor nad gibanjem vseh prebežnikov zaradi zaščite domačega prebivalstva in njihovega premoženja,

5. javno objavo podatkov o največjem številu azilantov, ki jih lahko v sedanji gospodarski krizi država glede na finančne, varnostne ter kulturne zmožnosti sprejme,

6. da vlada zagotovi spoštovanje slovenskega pravnega reda in sankcionira vse kršitve,

7. da vlada v najkrajšem času sprejme azilno zakonodajo, ki bo glede na trenutne razmere učinkovita in ne bo omogočala zlorab instituta mednarodne zaščite,

8. da vlada in pristojne ustanove poskrbijo za ustrezno inkulturacijo (jezik, kultura, oblačila ...) beguncev, ki bodo v državi ostali dlje časa.

Svet katoliških laikov Slovenije

IZJAVA