Vabilo na večer i3: dr. I.-M. V. Szaniszlo (Katoliška univerza Ružomberok)

Fakulteta za poslovne vede in založba Družina, tokrat v soorganizaciji s Katoliško univerzo v Ružomberoku (Slovaška), vabita na ciklus večerov z naslovom »i3 - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«. Dogodek je namenjen iskanju novih odgovorov na izzive sedanjega časa, predvsem na področju razvoja poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot.

Pogovor v okviru ciklusa večerov »i3« bo v torek 25. marca 2014 ob 18.00 uri v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Gost bo spregovoril o procesu demokratizacije in političnem komuniciranju v Rimskokatoliški cerkvi (the Process of Democratization and Political Communication in the Roman Catholic Church). Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

O predavanju gosta: Ko danes govorimo o demokraciji in demokratizaciji, moramo najprej pojasniti pomen teh dveh besed. Minilo je že skoraj 25 let od žametne revolucije v Pragi in še vedno smo mnenja, da so se ti dogodki nanašali na demokracijo in demokratizacijo takratne češkoslovaške družbe – kot da bi pogosta raba besede demokratizacija takrat sama po sebi dovoljevala možnost izražanja svojega mnenja. Postavlja pa se vprašanje, ali je večina takratne češkoslovaške družbe res imela enotno mnenje. V tem kontekstu bi bilo zanimivo osredotočiti se na pragmatičnost namenov Cerkve v času revolucionarnih družbenih transformacij, tako hierarhičnih kot ne-hierarhičnih. Poleg tega se še vedno sliši glas ljudi, ki opozarjajo na nepripravljenost Cerkve na moderen oz. sodoben svet, zlasti na področju komuniciranja z verniki in družbo.

Doc. dr. Inocent-Maria Vladimir Szaniszlo je slovaški dominikanski duhovnik in docent katoliške teologije na Teološki fakulteti Katoliške univerze v Ružomberoku. Kot doktor moralne filozofije na Inštitutu za uporabno etiko raziskuje področja politične filozofije, politične etike in bioetike.

Za dodatne informacije in potrditev udeležbe se obrnite na sedež Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na Ciril-Metodovem trg 9 v Ljubljani, na tel. 01/3602 884 ali 0820/52 300 ali e-naslov [email protected].


Pripete datoteke:

i3-vabilo-Szaniszlo.pdf