V novo šolsko leto z ušesi, očmi in rokami

2.9.2013 Vipava Škofijska gimnazija Vipava
Somaševanje ob začetku šolskega leta na Škofijski gimnaziji Vipava Somaševanje ob začetku šolskega leta na Škofijski gimnaziji Vipava

Šolsko leto 2013/14 se je na Škofijski gimnaziji Vipava začelo na ustaljen način in hkrati nekoliko drugačen način. Ustaljena sta dva dogodka. Najprej sveta maša v romarski cerkvi v Logu pri Vipavi. V nedeljo, 1. septembra 2013, zvečer se je tam zbralo veliko število dijakov in zaposlenih na šoli ter njihovih domačih in prijateljev. Skupaj s škofom Jurijem Bizjakom so prosili za blagoslov v novem šolskem letu. Na prvi šolski dan, 2. septembra 2013, zjutraj, pa so se dijaki in profesorji zbrali v šolski telovadnici, kjer jih je pozdravil ravnatelj šole Vladimir Anžel.

Tisto, kar je na nov način povezovalo oba ustaljena dogodka, je bil splet misli in spodbud, s katerimi so tlakovali vzgojno pot novega šolskega leta škof Jurij Bizjak, rektor Slavko Rebec ter šolski in domski kaplan, Primož Erjavec in Marko Rijavec. Profesorji in vzgojitelji v vipavski škofijski gimnaziji si zelo prizadevajo, da bi dijakom ob kakovostnem znanju ponudili tudi možnosti za dobro vzgojo. Poudarke vzgojnega prizadevanja novega šolskega let lahko strnemo v stavek »Pozorno, s srcem poslušati in prijazno gledati z očmi, da bi z dejavnimi rokami pogumno in vedoželjno v polnosti živeli svoje odnose z ljudmi in Bogom«. – Ta stavek izraža kratek povzetek hotenja celotne šolske skupnosti v Vipavi, da bi gradili pozitivne medsebojne odnose, omogočali uresničitev vsakega, prispevali k čustveni stabilnosti in seveda ob tem dosegali visoko znanje.

K slednjemu bodo pripomogla spoznanja, ki so jih profesorji šole dobili preko sodelovanja v projektu posodabljanja slovenskih gimnazij. Še posebej pa si bodo člani šolskega razvojnega tima prizadevali, da bi na kolege prenesli kakovostna spoznanja z zadnjih izobraževanj. Ob rednem pouku bodo učitelji v šoli in vzgojitelji v dijaškem domu posvetili veliko pozornosti lastnemu izobraževanju in pripravi različnih aktivnosti (npr. projektni dan, izmenjave, ekskurzije) s katerimi želijo dvigniti kakovost učenja in vzgoje.

Več o aktivnostih, ki potekajo na šoli lahko najdete na spletnih straneh ŠGV.

Slavko Rebec