Uvodni pozdrav msgr. Jožeta Pluta pri maši ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov

23.8.2013 Ljubljana Svetovni dan, Vojaški vikariat
vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut - Foto p. Ivan Rampre vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut - Foto p. Ivan Rampre

 

Spoštovane dame in gospodje, cenjeni visoki gostje, spoštovani doyen diplomatskega zbora vaša ekscelenca nadškof msgr. dr. Juliusz Janusz, spoštovani apostolski administrator ljubljanske nadškofije in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Andrej Glavan, cenjeni ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik, spoštovani kanoniki stolnega kapitlja, cenjena slovaška veleposlanica in namestnica doyena vaša ekscelenca dr. Marianna Oracova, ekscelence veleposlanice in veleposlaniki; spoštovani duhovniki, redovni predstojniki in predstojnice, cenjeni predstavniki verskih skupnosti, pozdravljeni in dobrodošli.

Dobrodošli predstavniki slovenskega kulturnega, družbenega in političnega življenja, slovenski in evropski poslanci, pozdravljeni drage Slovenke in Slovenci, bratje in sestre, ki smo se skupaj zbrali, da se priklonimo sleherni Slovenki in Slovencu, Evropejki in Evropejcu - žrtvam totalitarnih in avtokratskih režimov 20. stoletja in vseh stoletij poprej.

Ena izmed žrtev totalitarizmov, Judinja po narodnosti in veri, pozneje ateistka, vedno iskalka, učenka in asistentka filozofa Husserla, na koncu katoličanka in redovnica, ubita v koncentracijskem taborišču Auschwitz, svetnica – sveta Edith Stein, je dejala: »Na svetu smo zato, da bi služili človeštvu!« Služiti človeštvu pomeni spoštovati človeka, njegovo življenje, njegovo dostojanstvo; ohranjati ne samo njegov produkt, ki mu rečemo dediščina, ampak ceniti človeka kot posameznika in človeštvo kot celoto, človeka celega – njegovo telo, dušo in duha spoštovati, v življenju in po smrti. Ne moremo posameznim predstavnikom človeštva postavljati grobnic in spomenikov, imen drugih pa ne bi smeli niti izreči. Človek, še tako majhen, reven ali plemenitega rodu, po miselnosti meni blizu ali daleč, je človek. Človekovo življenje je sveto.

Miljonom Evropejcev in desettisočem Slovencev so ti režimi posredno ali neposredno vzeli življenja, še več žrtev in njihovih otrok pa je za celo življenje zaznamovanih – smemo govoriti o generacijah – ki so na različne načine posredne žrtve totalitarizmov. Ko se spominjamo znanih žrtev totalitarizmov iz Evrope, se priklonimo tudi slovenskemu Antonu Vovku in Angeli Vode, in drugim posrednim in neposrednim, pokojnim in živim žrtvam totalitarizmov.

Že imenovana sveta Edth Stein je dejala: »Kakor ne gre, da bi človeku za nastavke slabih lastnosti prisojali krivdo, tako tudi dobri darovi niso njegova zasluga. Ne za eno ne za drugo ni odgovoren. Nasprotno pa je odgovoren za vse, kar je mogoče narediti zoper nastavke slabih lastnosti.« Za to gre, da premagujemo slabo, ga priznamo, obžalujemo, prosimo odpuščanja, poravnamo krivice in delamo dobro.

 


 

msgr. dr. Jože Plut
vojaški vikar