Uvedba nepremičninskega davka na sakralne objekte – odgovori na novinarska vprašanja

12.6.2013 Slovenija Zakonodaja

Pozdravljeni! V luči priprav na nov nepremičninski davek me zanima – za vse (nad)škofije:

 • Koliko nepremičnin imate v lasti?
 • Koliko je to kvadratnih metrov?
 • Koliko nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih morebitnih nepremičninskih davščin plačujete zdaj?
 • Za katere objekte zdaj davkov in nadomestil ni potrebno plačevati in za katere objekte bi po novem (če bo predlog obveljal) morali plačevati prispevke oziroma davke?
 • Ali ste že preračunali, koliko bi plačevali po novem predlogu davka?
 • Kako komentirate uvedbo novega davka in kakšni bodo vaši predlogi?

Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) ne razpolagamo s podatkom, koliko nepremičnin ima v lasti več kot 800 pravnih oseb, ki sestavljajo Katoliško Cerkev v Sloveniji. Ob tem poudarjamo, da so vse nepremičnine v lasti Katoliške Cerkve obdavčene po veljavni zakonodaji, kar pomeni, da so obdavčene vse, razen objektov za bogoslužno rabo. Cerkvene ustanove kot pravne osebe zasebnega prava plačujejo naslednje davke in prispevke:

 1. Davek od vseh stavbnih zemljišč, razen za cerkve.
 2. Davek od dohodkov pravnih oseb za pridobitne prihodke (prodaje, najemnine, obresti …). Izvzeti so darovi in drugi nepridobitni prihodki.
 3. Davek ob prodaji nepremičnin.
 4. Prispevek za vzdrževanje gozdnih cest (lastniki gozdov).
 5. Obvezno članarino za članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (lastniki zemljišč).
 6. 20 % DDV pri nakupih opreme, obnovi nepremičnin, tudi cerkva, itd. Ker cerkvene ustanove niso zavezanke za DDV, plačanega DDV-ja ne dobijo povrnjenega.
 7. Davek na promet nepremičnin (ZDPN).

Po Zakonu o davku na promet nepremičnin (ZDPN) je Katoliška Cerkev zavezanka za davek na promet nepremičnin, še več, zavezanka je celo, če razpolaga z nepremičninami, ki imajo status kulturnega spomenika, ob pogoju, da le-ta javnosti ni dostopen. Zakon na ta način varuje javni interes, ki se kaže v dostopnosti kulturnega spomenika.

Še vedno veljavne določbe šestega poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 določajo, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za stavbe verskih skupnosti, ki jih le-te uporabljajo za versko dejavnost. Verske skupnosti so torej oproščene plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vendar samo za tista zemljišča, ki jih uporabljajo za versko dejavnost. Nadomestila se ne plačuje tudi za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, pa tudi ne za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje.

Zakon o davku na nepremičnine na SŠK še preučujemo in ga trenutno še ne moremo komentirati.