Teološki simpozij z naslovom Verujem, ker si!

2.4.2013 Stična, Maribor, Mirenski grad in Veržej Izobraževanje , Leto vere

V Stični, Mariboru, na Mirenskem gradu in v Veržeju bo od torka, 2. aprila 2013, do srede, 8. maja 2013, potekal teološki simpozij z naslovom Verujem, ker si!

Simpozij bo na vseh štirih krajih potekal med 9.00 in 13.00: v torek, 2. aprila 2013, v cistercijanski opatiji v Stični na naslovu Stična 17, v sredo, 3. aprila 2013, v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru, v četrtek, 4. aprila 2013, na Mirenskem gradu na Mirnu 216 ter v sredo, 8. maja 2013, na Puščenjakovi ulici 1 v Veržeju. Na strokovnem srečanju bo priložnost za obogatitev z novimi spoznanji, predvsem pa bo dogajanje osredotočeno na nakazovanje poti k poglobljeni in živeti veri.


Izbor in utemeljitev teme

Ob 50. obletnici začetka drugega vatikanskega cerkvenega zbora se je začelo leto vere, v katerem želi Katoliška Cerkev povabiti vernike k potrebnosti vrnitve h krščanskim vrednotam. Ena izmed temeljnih vrednot je vera, ki po mnenju papeža Benedikta XVI. »ni samo vera v resnice, ampak predvsem osebni odnos z Jezusom Kristusom in s tem z Božjim Sinom, ki celotnemu bivanju daje novo dinamiko«. Ta živa osebna vera kliče po živem občestvu, po novi odločnosti in pogumu za novi val oznanjevanja in širjenja večne novosti evangelija in po novi gorečnosti, da privedemo brate in sestre h Kristusu (gl. PIP 46–50). Sv. Avguštin je zapisal, da »mora najprej v tebi goreti, da moreš druge vneti«.


Predstavitev predavateljev in obravnavane tematike

1. dr. Branko Klun: Razum v odnosu do vere: podpora in izziv

Predavanje bo osredinjeno na to, kaj lahko vera pričakuje od razuma v času, ko je ta razpet med filozofsko šibkostjo in iluzijo znanstvene moči; kako verovati, da bo »razlog« (logos, razum) našega upanja (gl. 1 Pt 3,15) lahko dosegel širše razumevanje. Govor bo o spremenjenem družbenem položaju in novih izzivih, ki jih razum prinaša veri.

2. dr. Stanko Gerjolj: Pedagogika osebne vere

Svetopisemsko sklicevanje na Boga »Abrahama, Izaka in Jakoba« ponazarja, da se za pojmom »vera« skriva dramatična pot oblikovanja odnosa Boga s človekom in človeka z Bogom na osebni in na občestveni ravni. Čeprav bolj ali manj poznamo vsebino vere, gre za dar, ki ga ne moremo prejeti enkrat za vselej, marveč zahteva dejavno potovanje, dialog ter neprestano reflektiranje lastne in skupnostne življenjske drame. Pot, ki sta jo prehodila Mojzes in izvoljeno ljudstvo do prejema v srce vtisnjenih Božjih zapovedi, je pot vsakega posameznika in vsakega občestva.

3. dr. Maria Carmela Palmisano: »... da bi s tem, ko verujete, imeli življenje v njegovem imenu«

Janezov evangelij omogoča, da celovito pristopamo h krščanski veri, v kateri se od Stare do Nove zaveze prepletata dva temeljna vidika: »videnje« kot osnovni in temeljni trenutek v zgodovini odrešenja, ko smo priča delovanja Boga, in »verovanje«, ki izhaja iz prvega (2 Mz 14,31). Vstajenje Jezusa Kristusa in srečanja z njim, še posebej v Janezovem evangeliju, omogočajo, da naredimo odločilen korak dalje, to je od »verovanja« h globljemu, velikonočnemu »videnju« (Jn 20,8), ko klije velikonočna vera, po kateri že na tem svetu postajamo deležni življenja troedinega Boga (Jn 20,31).


Dodatne informacije dobite pri koordinatorju za teološke simpozije izr. prof. p. dr. Slavku Krajncu OFMConv, tel. 02/801–97–30 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].