Teden molitve za duhovne poklice 2017

V Cerkvi na Slovenskem bo od nedelje, 30. aprila do nedelje, 7. maja 2017, potekal teden molitve za duhovne poklice na temo »Gnani po Duhu za poslanstvo!«

»Kdor se je pustil pritegniti Božjemu glasu in začel slediti Jezusu, kmalu odkrije v sebi neustavljivo željo, da bi ponesel evangelij svojim bratom z evangelizacijo in s služenjem v ljubezni«, piše papež Frančišek v poslanici za 54. Svetovni dan molitve za duhovne poklice. Misijonarsko razsežnost krščanskega poklica poživimo v nas samih in bodimo iznajdljivi, ko jo prebujajmo v drugih.

Mnogi verniki v naših župnijah že redno, celo vsak dan molijo za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Teden molitve pa je odlična priložnost, da prebudimo nove molivce med starši, otroki, mladimi, kakor tudi med člani ŽPS, med drugimi odraslimi, med starejšimi, med bolniki in trpečimi. Prav je, da se v tednu, ki je izrazito posvečen duhovnim poklicem, zave odgovornosti za poklice čim širši krog vernikov. V skrivnost poklicanosti bo vernike vodila dobro pripravljena molitev, kakor poglobljena kateheza o poklicanosti. Zato:

  1. Skupaj z župnijskim animatorjem za poklice, člani ŽPS in drugimi sodelavci razmislimo, kako bi v molitveno akcijo vključili vso župnijo. Pravočasno načrtujmo potek tedna molitve v župniji. Povabimo k osebni molitvi, molitvi v družinah, zlasti pa še k skupni molitvi v župnijski cerkvi. Župnijski sodelavci naj postanejo zavzeti apostoli in klicarji k molitvi za poklice.
  2. Vsak dan z eno izmed skupin pripravimo sodelovanje pri sveti maši (uvod, prošnje, molitev za poklice) in pri njej saj kratko spregovorimo tudi o poklicanosti.
  3. V tednu molitve darujmo vsaj eno sveto mašo za duhovne poklice.
  4. Poskrbimo, da vsak dan v tednu molitve ena izmed župnijskih skupin pripravi in pred ali po maši vodi molitveno uro za duhovne poklice. Uporabimo že obstoječe knjižice, ali molitveno uro sami oblikujmo.
  5. Za starše veroučencev pripravimo srečanje, kjer bomo spregovorili o njihovi poklicanosti ter o poklicanosti njihovih otrok. Spodbudimo jih k molitvi in jim v pomoč ponudimo knjižico: dr. J. Nežič: Družina moli za duhovne poklice.
  6. V otroška srca sejmo seme poklicanosti. Namesto rednega verouka otrokom sami spregovorimo o poklicanosti ali povabimo kakšnega pričevalca. Z njimi pripravimo molitvene pol ure za poklice, ki jo bodo en dan v tem tednu molili pred ali po maši.
  7. V birmancih gojimo seme poklicanosti, ki je bilo že vrženo v zemljo njihovega srca. Predstavimo jim katerega od svetlih vzornikov, ki so svoje življenje razdali, ali ga še razdajajo v službi Bogu in ljudem. Pojdimo pred Najsvetejše in skupaj z njimi molimo za pravo življenjsko odločitev.
  8. Zlasti se posvetimo mladim, srednješolcem, študentom in nekoliko starejšim pred življenjsko odločitvijo. Uporabimo vsa razpoložljiva sredstva, s katerimi jim bomo pomagali poznati poklice, razločevati, kam nje Bog kliče in jih krepiti za življenjski »DA« Bogu. Učimo jih moliti in z njimi molimo.
  9. Poskrbimo, da bodo člani različnih skupin na svojem rednem srečanju ob Božji besedi, ob dobri katehezi v sebi tako poglobili zavest poklicanosti in poživili čut odgovornosti za duhovne poklice, da bodo zavzeto molili in se radi žrtvovali za rast poklicev med nami. Posebej pa prosimo bolnike in ostarele v župniji, da za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, darujejo svoje trpljenje in preizkušnje.

Namen tedna je pomagati tistim, ki jih Bog kliče v duhovniško ali redovniško službo, da bi velikodušno odgovorili na ta klic ter spodbujati občestva k molitvi za nove duhovne poklice.

Medškofijska komisija za duhovne poklice je ob tej priložnosti pripravila knjižico z gradivom za bogoslužje ter s papeževo poslanico. V nadaljevanju sledijo pripravljeni nagovori, uvodi in prošnje za vse potrebe za maše v tem tednu.

Ker smo »vsi kristjani poklicani, da bi bili misijonarji evangelija«, prosimo duhovnike, katehete in katehistinje ter druge pastoralne sodelavce, da v pripravo in obhajanje letošnjega tedna molitve vključite: otroke in mlade, zlasti ministrante, birmance in njihove družine, člane ŽPS, pevce, molivce in druge skupine, ki se zbirajo v župniji.

Vir: CDP