Študijski program Duhovno izpopolnjevanje 2020-21

15.9.2020 Ljubljana Teološka fakulteta

Program Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljeni je namenjen vsem, ki v svojih skupnostih opravljajo različna poslanstva, tako laikom in iskalcem duhovnosti kot tudi duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Pomaga jim razvijati notranjo duhovno prožnost in jih usposobi za življenje v skladu s svojo poklicanostjo.

Vsak kristjan je namreč poklican živeti evangelij v različnih skupnostih, v katerih živi in deluje: zakonski, družinski, stanovanjski, sosedski, krajevni, službeni, župnijski, molitveni itd. Vsak je pomemben sam po sebi in v skupnosti. Izobraževanje je dar, ki je namenjen njemu samemu in njegovemu delovanju v skupnosti. Zaradi duhovnega oblikovanja postaja v skupnosti prožnejši in odprt za delovanje v Kristusovem Duhu. Prožnost ni le sposobnost, da se kristjan lažje prebije skozi izzive poslanstva in okolja, ampak da zaradi teh izzivov postaja celovitejši in svetejši, zmožen ljubiti tako, kot ljubi Jezus Kristus (Jn 13,34).

V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: osebnostno in duhovno rasti, poživiti teološko-duhovno izkustveno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postajati osebni duhovni spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske, bolnih, žalujočih ipd.), postajati usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah, biti še bolj celostno katehist/katehistinja.

Posebna vrednost tega študija je dar skupnosti, kot poudarja slušateljica Lucija P.: »Na prvem mestu med darovi, ki jih prinaša študij, so osebe, s katerimi študij deliš. Kolikor starejši človek postaja, toliko bolj se zaveda dragocenosti oseb, s katerimi deli razumevanje in doživljanje sveta. Študijski kolegi predstavljajo spoštljivo in dialoško odprto skupino, v kateri potekajo pogovori o raznovrstnih duhovnih vsebinah. V pogovorih zaznavaš različnost vsakega posameznika, pa tudi skupne vezi, ki nas vse povezujejo.« 

Program obsega 40 ECTS, deset predmetov, in se izvaja dve leti. V njem sodeluje šestnajst profesoric in profesorjev Teološke fakultete. Predavanja so oblikovana tako, da lahko pri njih udeleženci aktivno sodelujejo. Aktivnost je dodatno spodbujena s samostojnim študijem, ki ustreza tudi (p)osebnemu interesu, usmerjenosti in potrebi posameznikov, s seminarskimi oblikami dela in z različnimi praktičnimi vajami. Predavanja potekajo enkrat tedensko ob sredah, od 16.30 do 20.45, z začetkom oktobra, na Teološki fakulteti v Ljubljani. V vsakem študijskem letu sta dve dvodnevni teoretično-izkustveni srečanji.

V študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti prvo ali drugo stopenjskih študijskih in višješolskih programov. Slednjim lahko Komisija za študijske zadeve UL TEOF določi diferencialne izpite.

Vpis je do 15. septembra 2020. Za vpis kliknite tukaj.

Dodatne informacije dobite na spletnih straneh Teološke fakultete in Blogu Duhovno izpopolnjevanje, kjer so tudi pričevanja, prav tako pa tudi pri koordinatorju programa Ivanu Platovnjaku, GSM: 051/613–373, e-naslov: [email protected] in pri tajnici programov izpopolnjevanja ge. Ani Rožman, 064/229-950, [email protected]

Ivan Platovnjak,
koordinator študijskega programa DUH-IZP