Študijski obisk predelovalk domače hrane iz JV Srbije v občinah Kočevje in Razkrižje

22.9.2021 Katoliška cerkev Dobrodelnost, Karitas

Slovenska karitas v partnerstvu s Caritas Beograjske nadbiskupije in ob sofinanciranju s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS med letoma 2020 in 2022 izvaja projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«. V podeželskih občinah jugovzhodne Srbije primanjkuje zaposlitev, večinoma se preživljajo s samo-oskrbnim kmetijstvom ali sezonskim delom. V najslabšem položaju so ženske, ker imajo nizko izobrazbo, malo premoženja in skromen dohodek, zato je cilj projekta omogočiti večji zaslužek 60 ženskam iz občin Aleksinac, Ražanj, Knajževac, ki predelujejo sadje in zelenjavo. Ena od aktivnosti za dosego tega cilja projekta, je bil tridnevni študijski obisk v partnerskih občinah, Kočevje in Razkrižje, ki sta v prvi polovici septembra 2021 gostili 16 udeleženk projekta, predstavnike občin Knjaževac, Aleksinac in Ražanj ter predstavnike Karitas iz Srbije in Slovenije.

 

V občinah Kočevje in Razkrižje so se imele ženske iz Srbije ob obiskih domačij priložnost spoznati proizvajalce domače hrane: sirarje, zeliščarje, vinarje, predelovalce sadja in zelenjave. Od njih so se učile predvsem poslovnih idej, pa tudi tehnoloških postopkov. V občini Kočevje so spoznale tudi delovanje zadruge in blagovne znamke Zakladi Kočevske, ki je podjetniški inkubator, ki združuje lokalne proizvajalce.

V obeh občinah so se srečale tudi z županoma, dr. Vladimirjem Prebiličem iz Kočevja ter Stankom Ivanušičem iz Razkrižja, ki sta jim predstavila svoji občini, kar je bilo še posebej zanimivo za predstavnike občin iz Srbije. Goste je v Kočevju pozdravil tudi dr. Robert Kokalj, veleposlanik in vodja sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč iz Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki je poudaril, da je opolnomočenje žensk ena od prioritet mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in tudi predsedovanja Slovenije Svetu EU, zato je cilj projektov MZZ vključevanje žensk v oblikovanje in izvajanje programov, kakršen je tudi v tem projektu Slovenske karitas. Generalni tajnik Slovenske karitas, Peter Tomažič, pa je na uvodnem srečanju dejal: »Poleg materialne pomoči, so zelo dobrodošli taki programi, v katerih udeleženci pridobijo znanje za obrt, za malo podjetništvo, ki jim bo v prihodnosti prinašalo dohodek. Na Slovenski karitas smo zelo zadovoljni, ker nas je Ministrstvo za zunanje zadeve RS ob sofinanciranju tovrstnih programov spodbudilo tudi za sodelovanje s podjetji. Saj je za taka območja pomemben tudi prenos znanja in dobrih poslovnih in proizvodnih praks iz Slovenije.« V projektu je tako partner tudi slovensko podjetje Talisman d.o.o., ki bo naredilo inovativni stroj za pasterizacijo izdelkov, da bo ženskam v pomoč pri predelavi sadja in zelenjave. To bo donacija podjetja, katerega direktor Marjan Juvan, se je ravno tako srečal z udeleženci iz Srbije v občini Kočevje. Obisk pa se bo s strani slovenskih partnerjev, med katerimi je tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, vrnil v Srbijo v letu 2022 z namenom predstaviti dobre prakse podjetništva v kmetijstvu predstavnikom občine iz celotne JV regije v Srbiji. Dobre prakse projekta v Srbiji pa bodo slovenski javnosti predstavljene v oddaji Ljudje in zemlja, ob podpori partnerja RTV Slovenija, Regionalni TV program Koper-Capodistria.

Za 16 žensk iz Srbije, med katerimi so bile večina prvič v Sloveniji in tudi izven meja Srbije, je bil pomemben del obiska tudi predstavitev in degustacija njihovih domačih izdelkov, od ajvarjev, marmelad in drugih dobrot, na lokalni tržnici v Kočevju. Dogodek je potekal v sodelovanju z Zadrugo Zakladi Kočevske, s katero vidimo tudi možnosti za nadaljnjo sodelovanje in prodajo teh izdelkov srbskih žensk v Sloveniji ter v sodelovanju s srbskim kulturnim društvom v Kočevju.

Ženske iz Srbije, ki jim je Karitas pomagala razviti svojo obrt, so bile nad obiskom v Sloveniji navdušene, prav tako nad projektom. Vesele so bile, da so na tej poti v Slovenije lahko spoznale tudi z udeleženkami iz drugih srbskih občin in sklenile nova prijateljstva, hkrati pa  podelile medsebojne izkušnje. Nasmehi in veselje na obrazih teh žensk so sodelavcem Karitas povedali vse. Nekaj vtisov žensk o obisku v Sloveniji:  

Radica Babić iz Aleksinca: »Projekt nam pomeni ogromno, saj imamo kot podeželske žene možnost sodelovati, smo več kot zadovoljne, da nam nekdo lahko pomaga, to nas opolnomoči.«

Ljiljana Mihajlović iz Knjaževca: »Veliko nam je pomenilo delo s tehnologijo ter usposabljanje o trženju, ki je potekalo v zadnjih mesecih, kljub epidemiji. Naučile smo se o marketingu in prodaji preko spletnih družbenih omrežjih, kako nek izdelek dati na trg in prodati.«

Marija Petković iz občine Ražanj: »Slovenska vlada in Karitas sta nam zelo pomagali pri opremljanju prostora za delo in to je resnično velika pomoč.«

Koordinator projekta s strani Karitas iz Srbije, Marko Maksimović, je o pomenu podpore ženskam na podeželju povedal: »Ženske na srbskem podeželju so zelo marginalizirana skupina in so že skozi preteklost zelo odvisne od drugih članov gospodinjstva. V glavnem nimajo zdravstvenega in socialnega zavarovanja, so potisnjene na rob družbe. Preko tega projekta, prodaje izdelkov, druženja in skupnega sodelovanja ter potovanja, kakršno je to v Slovenijo, doživijo večjo emancipacijo in zadovoljstvo.«

»Ženske so mi v pogovorih zaupale tudi, da se je sedaj, ko so del tega projekta, izboljšala tudi njihova vloga v družini, saj jih sedaj njihovi možje gledajo drugače, jih bolj spoštujejo,« pa dodaja Jana Lampe, vodja projekta s strani Slovenske karitas.

Poleg obiska v Sloveniji je bilo 60 vključenih srbskih žensk, v sklopu projekta deležnih tudi teoretičnih in praktičnih usposabljanj o tehnoloških postopkih predelave hrane, o čemer so prejele tudi priročnik, usposabljanj o e-trženju in finančnem vodenju ter pravnih okviru za male proizvajalce. Njihovi izdelki so bili analizirani in so prejeli certifikat kakovosti. Oblikovana je bila blagovna znamka in pripravljene nalepke, prejele so tudi embalažo za vlaganje. Posamezne so v sklopu nagradnega natečaja prejele gradbeni material in obnovile prostore, kjer predelujejo svoje izdelke. V prihodnjih mesecih bo sledila promocija izdelkov žensk po različnih večjih kmetijsko-živilskih in turističnih sejmih v Srbiji. Prvega, v Novem Sadu, se bo v septembru udeležilo 39 žensk in vseh treh občin. Dobra promocija in trg, sta poleg kvalitete izdelkov najpomembnejša za trajni zaslužek in bolj dostojno življenje teh žensk.

Vrednost celotnega projekta »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji« znaša več kot 176 tisoč evrov, od česar 130 tisoč evrov prispeva slovensko zunanje ministrstvo. Svoj finančni prispevek pa poleg Slovenske karitas in drugih partnerjev v projektu, zagotavljajo tudi vse tri vključene srbske občine, Aleksinac, Ražanj, Knajževac.

Peter Tomažič

Generalni tajnik Slovenske karitas