Študij Duhovnega izpopolnjevanja na Teološki fakulteti

3.10.2016 Ljubljana Študent, Teologija, Teološka fakulteta

Želiš doživeti dvoletno izkušnjo, kako komaj čakaš naslednjo sredo, da se srečaš s svojimi sošolci in skupaj z njimi ob zavzetih profesorjih odkrivaš neverjetno bogastvo in življenjskost duhovnosti?

To in še mnogo drugega ti lahko omogoči študij Duhovnega izpopolnjevanja na Teološki fakulteti v Ljubljani. Če ne moreš verjeti, si vzemi čas in prisluhni tistim, ki so bili in so še vključeni v ta progam. Vsak je prejel tisto, kar je res potreboval za svoje življenje in poslanstvo. Mnogim so se odprli novi svetovi in so bili podobno nagovorjeni kot učenci, ki so bili z Jezusom na gori spremenjenja (2 Pt 1,16–19; Mr 9,2–10). Mnogi so odkrili, kako lahko to, kar so, še bolj v polnosti živijo, in tudi posredujejo drugim polnost življenja, ki nam jo omogoča poglobljeno teoretično in izkustveno poznavanje duhovnosti.

Več o izkušnjah tega študija lahko vidiš, slišiš in si prebereš na spletni strani Teološke fakultete ali na spletni strani Ignacijevega doma duhovnosti.

Program Duhovno izpopolnjevanje izvaja dve leti. Predavanja so oblikovana tako, da lahko pri njih udeleženci aktivno sodelujejo. Aktivnost je dodatno spodbujena s samostojnim študijem, ki ustreza tudi (p)osebnemu interesu, usmerjenosti in potrebi posameznikov, s seminarskimi oblikami dela in z različnimi praktičnimi vajami. Predavanja potekajo enkrat tedensko ob sredah od 16.30 do 20.45. Po dogovoru z udeleženci sta v vsakem študijskem letu dve dvodnevni teoretično-izkustveni srečanji. Program se izvaja na Teološki fakulteti v Ljubljani, Poljanska cesta 4. Predavanja se bodo začela oktobra 2016.

Program obsega deset zanimivih predmetov: duhovnost Svetega pisma in cerkvenih očetov; liturgična, prostorska in telesna duhovnost; duhovna gibanja v zgodovini Cerkve; duhovnost v literaturi, glasbi in filmu; celostna vzgoja in psiho-duhovna rast; praktično uvajanje v duhovnost; duhovnost duhovnikov, stalnih diakonov, posvečenih oseb in krščanskih laikov, samskih in poročenih; posebne teme v duhovnosti današnjega časa; glavne teme duhovnosti pravoslavnih in protestantskih Cerkva ter duhovnost verstev in sodobnega sveta.

V programu sodeluje štirinajst predavateljic in predavateljev Teološke fakultete: Jože Krašovec, Stanko Gerjolj, Bogdan Kolar, Jožef Muhovič, Slavko Kranjc, Maksimilijan Matjaž, Bogdan Dolenc, Jože Osredkar, Ivan Platovnjak, Miran Špelič, Terezija Večko, Irena Avsenik Nabergoj, Iva Nežič Glavica in Damjan Ristić.

V študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti prvo- ali drugostopenjskih študijskih in višješolskih programov. Slednjim lahko komisija za študijske zadeve Teološke fakultete določi diferencialne izpite. Število slušateljev je omejeno.

Dodatne informacije so tudi pri koordinatorju programa p. Ivanu Platovnjaku, [email protected], ali pri tajnici programov izpopolnjevanja ge. Ani Rožman, 040 515 303 ali 01 232 56 86, [email protected] ali  [email protected]. Veliko informacij o tem programu lahko najdete tudi tako, da v spletni iskalnik, Google vnesete iskalno geslo: duhovno izpopolnjevanje.

Vpis v program je do 15. septembra 2016. Pohitite!

Vpišete se preko spletne prijavnice, na kateri na koncu besedila izberite smer Duhovno izpopolnjevanje in nato izpolnite prijavni obrazec.

doc. dr. Ivan Platovnjak,
koordinator programa