Stična mladih 2013 smo ogledalo, v katerem lahko prepoznamo obraz mlade Cerkve na Slovenskem

19.9.2013 Stična Izjava, Mladina

Izjava za javnost

Geslo Stične mladih 2013: »Pojdite in naredite vse narode za moje učence(prim. Mt 28,19)

Poslanica papeža Benedikta XVI.

Stična mladih:

  • si prizadeva poslušati Boga in človeka ter bogatiti življenje drugih,
  • verjame v obdarovanost mladih in gradi edinost v različnosti,
  • je bogata v veri, zato lahko v vseh ljudeh prepoznavamo brate in sestre.

Stična mladih se uči poslušati drug drugega in Boga, kar spreminja skupnosti

Dati močno mesto poslušanju drugega je za ustvarjalce Stične mladih tisti način življenja, ki nam pomaga spreminjati tudi skupine, razrede, prijateljstva, ki jim pripadamo. Stična mladih je dogajanje, kjer je v središču mlad človek, ki ga ljubi Bog. To je pot, ki smo jo vzeli za svojo – odkrivanje dragocenosti človeške osebe. Preneseno v vsakdanje življenje to pomeni, da se učimo poslušati. Poslušati, kaj se dogaja v meni, poslušati člane v skupini, poslušati, kaj prav meni in nam govori Bog. Spoznali smo, da smo tako bolj odprti za ustvarjalne in dobre rešitve, ki bogatijo življenja vsem ljudem in prinašajo upanje celotni družbi.

Stična mladih verjame v obdarovanost vsakega mladega človeka v dobro vseh

Stično mladih pripravljamo mladi s tem, kar smo in s čimer smo obdarjeni. Na eni strani smo se naslonili na poslanico, ki jo je papež Benedikt napisal za svetovni dan mladih v Rio de Janeiru, na drugi pa gradimo na sposobnostih in darovih, ki jih imamo mladi ustvarjalci Stične. Iščemo in želimo delati najboljše, a obenem odkrivamo in si priznavamo tudi svojo omejenost. Pri tem nam pomaga predanost sodelovanju, prilagajanju in iskanju prostora za vsakega. Odpovedujemo se prevladovanju z močjo ali kakršnokoli prisilo. Na ta način živimo hvaležnost do Boga Stvarnika, ki nam daje življenje in zmožnosti, ter gradimo skupnost, ki je edinost v različnosti. Zato se mladi v Stični počutimo dobro, saj lahko prispevamo svoj delež in skupaj naredimo nekaj edinstvenega za veliko mladih.

Stična mladih je bogata z mladimi, ki osebno verujemo v Jezusa Kristusa ali ga želimo spoznati

Nekateri med nami iz zaupanja in trdne vere darujemo svoj čas, znanje in sposobnosti, da se pripravijo aktivnosti, ki izhajajo iz vere v Boga. Res je, da se mladih, ki smo sprejeli vero v Jezusa Kristusa kot osebno vero, ne da natančno prešteti. Nekaj nas je danes tu v Stični. Še več lahko srečate takih, ki svojo osebno vero šele klešemo. Tudi ti mladi smo bogastvo Stične! Stična mladih ima odprta vrata za vse mlade, ne glede na to, kako daleč so na poti osebne vere v Jezusa Kristusa. Vera nam odpira oči, da vsakega prepoznavamo kot brata ali sestro. To pa je način, da prinašamo svetu blagoslov, ki ustvarja sožitje in mir ter ustvarjalno sooblikujemo okolja, kjer živimo.

Takšna Stična mladih je tista mlada Cerkev, ki si vedno bolj upa iti pogumno v prihodnost kljub napakam in težavam, ki jih srečujemo, ker smo utrjeni v veri in občestvu, bogati v ljudeh in daru evangelija. To smo tisti mladi, ki nas Bog pošilja med druge mlade, da bi naredil vse narode za svoje učence (prim. Mt 28,19). Pošilja nas, ki se učimo poslušati, smo obdarovani in pričujemo iz osebnega odnosa z Bogom.

Ustvarjalci Stične mladih, Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine