Stična mladih

15.9.2012 Stična Mladina
Logo festivala Stična mladih 2012 Logo festivala Stična mladih 2012

V Stični bo v soboto, 15. septembra 2012, potekal 31. festival Stična mladih z geslom Veselite se v Gospodu zmeraj! Organizatorji za zainteresirano javnost na kraju dogodka ob 10.30 v Press centru pripravljajo novinarsko konferenco.

Projekt želi mladim ponuditi izkušnjo skupnosti, ki nudi prepoznavanje enkratnosti posameznika in bližine Boga. Spodbuja izmenjavo izkušenj med skupinami ter prenos izkušnje v skupine in osebno življenje. Podpira vzajemno izmenjavo darov.

Ciljna skupina

Festival Stična mladih je namenjen mladim, ki so aktivni v župnijah in so polni veselja, pa tudi tistim, ki iščejo, ki jih težijo življenjske okoliščine ali jim mladost nalaga zahtevna bremena.

Geslo

Geslo svetovnega dneva mladih, ki smo praznovali na cvetno nedeljo (1. aprila 2012), je vzeto iz Pisma Filipljanom in se glasi: »Veselite se v Gospodu zmeraj« (prim. Flp 4,4)! Papež Benedikt XVI. je za to priložnost napisal tudi posebno poslanico, v kateri pravi, da je veselje eden od osrednjih elementov krščanske izkušnje. – Geslo svetovnega dneva mladih je tudi geslo festivala Stična mladih.


Program

Znaten del programa bo sestavljen iz delavnic, ki so jih organizatorji razdelili v štiri sklope, podrobneje pa so opisane na povezavi:

  • Prava odločitev za zmeraj?
  • Ustvarjen si za veselje.
  • Od trpljenja do veselja.
  • Pričaraj nasmeh.

Pričevanje nekdanjega londonskega gangsterja: zbrane bo nagovoril nekdanji londonski gangster John Pridmore, ki po spreobrnjenju pričuje o prijateljstvu z Jezusom. Spregovoril bo o tem, kako je Bog radikalno spremenil njegovo življenje. Svojo življenjsko pot je opisal v knjigi z naslovom Izpoved londonskega gansterja, ki je julija 2012 izšla pri Založbi Družina.

Program za študente in mlade v poklicih: v Stični bo prostor namenjen tudi študentom in mladim v poklicih. V programu za omenjeno skupino obiskovalcev bo sodeloval dramski igralec Gregor Čušin.

Tržnica ponudbe programov za mlade: Na obrobju osrednjega prireditvenega prostora se bodo na stojnicah predstavila duhovna gibanja, skupnosti in združenja, projekti, dogodki, društva in redovne skupnosti, ki za mlade pripravljajo različne programe.

Maša: somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil celjski škof Stanislav Lipovšek, pridigal pa bo duhovnik Janez Rus. Nagovor ob sklepu bo imel vodja sekcije za mlade pri Papeškem svetu za laike p. Eric Jacquinet, ki bo udeležence povabil na Svetovni dan mladih v Rio de Janeiro v Brazilijo (2013). Poleg Stična banda bo pri bogoslužju letos prvič sodeloval petdesetčlanski mladinski pevski zbor.

Sklepno praznovanje: Praznovanje bodo po maši nadaljevali pod taktirko Stična banda in z veseljem, ki je v Gospodu zmeraj pristno.


Prispevek udeležencev za organizacijo in pomoč družinam v stiski

V Stični mladih letos uvajajo prispevek za organizacijo. Vsak udeleženec naj bi prispeval 5 €. Organizatorji bodo na ta način lahko še naprej udejanjali svoje poslanstvo, ob tem pa mlade želijo voditi tudi k odgovornemu razmisleku o materialnih dobrinah in razumevanju skupnosti. 20-odstotkov oz. 1 € od vsakega udeleženca bodo namenili za pomoč šestim družinam v stiski (iz vsake slovenske škofije). Na ljudi v materialni stiski torej ne bodo pozabili. – Ob oddanem prispevku bo vsak prejel simbolno zapestnico. Ob vhodu vstopnic ne bodo preverjali, saj želijo graditi na zaupanju in odgovornem ravnanju mladih.

Življenje z Jezusom in posebna izdaja Mladega vala: Mladi bodo ob odhodu iz Stične prejeli dinamičen prevod Lukovega evangelija ter treh drugih Pisem, pa tudi posebno izdajo Mladega vala, ki ga pripravljajo v sodelovanju s tednikom Družina. Revija je namenjena lažjemu prepoznavanju sporočila Stične mladih v vsakdanjemu življenju mladostnika.

Dogajanje na terenu pred in po festivalu

Voditelji avtobusov bodo prejeli predlog priprave na festival, ki jo bodo lahko izvedli na poti na dogodek in s tem mladim omogočili celostno izkušnjo. Prav tako bodo dobili gradivo za refleksijo ob odhodu iz Stične.


Dodatne informacije o dogodku so na voljo na uradni spletni strani Stične mladih.