Stališče SŠK o napovedi novega Zakona o verski svobodi

27.9.2013 Slovenija Zakonodaja

Spoštovani!
Na Vas se obračam s prošnjo za komentar glede obravnave predloga novele zakona o verski svobodi, ki je napovedana za današnjo sredo pred pristojno DZ komisijo:
1) Ali Vaša skupnost podpira/zavrača predlog zakona?
2) Lahko izpostavite dele zakona, s katerimi se (ne) strinjate in zakaj temu tako?
3) Ali imate še kakšne druge predloge za izboljšanje trenutne situacije?

S spoštovanjem, K. K., Demokracija


Ob napovedi, da naj bi vlada pripravila nov zakon o verski svobodi, poudarjamo, da priprava nove zakonodaje po našem mnenju ni potrebna. Obstoječi zakon o verski svobodi je primeren in na celovit način ureja delovanje verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, prav tako pa med verskimi skupnostmi uživa visoko stopnjo podpore. To stališče smo izrazili že v Izjavi Sveta krščanskih Cerkva in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi 11. junija 2012.