Srečanje dekanov 2012 na Brniku

Fakulteta za poslovne vede v soorganizaciji s Faculty of Business and Economics (Katoliška univerza Leuven, Belgija) v torek, 20. in sredo, 21. marca 2012, prireja srečanje dekanov (Deans' meeting on Innovative Business Program Development), ki bo potekalo v Dvoru Jezeršek na Zgornjem Brniku 63 pri Cerkljah na Gorenjskem.

Cilji srečanja so spodbuditi razpravo o inovativnih pristopih do razvoja študijskih programov na področju poslovnih ved, deliti praktične izkušnje o uspešnih in etičnih sodelovanjih poslovnih šol z gospodarskimi subjekti in (ne)vladnimi organizacijami ter spodbuditi izmenjavo študentov in profesorjev. Prav tako je pomembno tudi raziskati možnosti meduniverzitetnih raziskovalnih in drugih projektov ter spodbujati odprto inoviranje v čezmejnih eSodelovanjih. Družba se sooča z mnogimi izzivi, ki jih bomo lahko obvladali le skupaj, v sodelovanju svobodnega gospodarstva in izobraževanja po meri človeka in potreb razvoja, zato se bodo srečanja udeležili tudi predstavniki iz slovenskega gospodarstva.

Na dogodek in k aktivnemu sodelovanju v razpravah so vabljeni vsi, ki jih zanimajo cilji in vsebina srečanja. Predstavniki medijev so na dogodek vabljeni v torek, 20. marca 2012, ob 17.00, po panelu dekanov, po katerem bo čas namenjen tudi pogovoru z udeleženci srečanja.


Besedilo so posredovali sodelavci Fakultete za poslovne vede. Dodatne informacije dobite na sedežu Katoliškega inštituta pri Tomažu Šimcu, Ciril-Metodov trg 9, 1000 Ljubljana, tel.: 0820/52–300, e-naslov: [email protected] ter na spletni strani: www.katoliski-institut.si; več informacij o samem dogodku (program in gradivo) pa je na voljo na spletnem naslovu: http://www.katoliski-institut.si/sl/aktualno/190-deansmeeting.