Srebrni red za zasluge dr. Ivanu Reberniku

31.8.2017 Ljubljana Država

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v četrtek, 31. avgusta 2017, ob 12. uri na slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja. Srebrni red za zasluge je prejel gospod dr. Ivan Rebernik za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem.

Dr. Rebernik je leta 2010 prejel najvišje priznanje Katoliške cerkve v Sloveniji, Odličje sv. Cirila in Metoda, v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti na ravni Vesoljne Cerkve in Cerkve na Slovenskem.

Ivan Rebernik se je rodil 7. oktobra 1939 v Mariboru. Po končanih šolah na Prevaljah, na Ravnah na Koroškem in v Đakovu je leta 1963 v Rimu magistriral na Filozofski fakulteti Papeške univerze Gregoriana. Leta 1965 je diplomiral iz teologije na Teološki fakulteti iste univerze in leta 1980 dosegel doktorat znanosti. Opravil je specializacijo iz knjižničarstva na School of Library and Information Science na Catholic University of America v Washingtonu D.C. z vzporedno prakso na Smithsonian Institution Library.

Svojo poklicno pot je začel kot uslužbenec v knjižnici Papeške univerze Gregoriana v Rimu na različnih delovnih področjih, kot knjižničar v Vatikanski apostolski knjižnici pa je bil sprva pomočnik asistenta za bibliografski opis in klasifikacijo knjig in periodike, nato direktor kataloškega oddelka Vatikanske apostolske knjižnice. Deloval je tudi kot redni profesor v Vatikanski šoli za knjižničarje.

Ob strokovnem poklicnem področju je deloval tudi pri radiu RAI v Rimu, kjer je bil odgovoren za vsakodnevne radijske oddaje v slovenščini in s tem ohranjal ter širil slovensko besedo v tujini. Bil je vodja knjižnice Rimskega inštituta Görres in Kolegija Teutonika v Vatikanu. V svojem profesionalnem delu si prizadeval tudi za razvoj in napredek bibliotekarstva, bil je pobudnik in predsednik društva Gruppo Biblioteche Ecclesiastiche, ki povezuje 25 rimskih univerzitetnih in cerkvenih knjižnic ter računalniške mreže Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche (URBE). Kot strokovnjak bibliotekarstva je pripravil in vodil številna strokovna predavanja in študijske posvete v Italiji in v tujini.

V svojem diplomatskem delu je bil prevajalec in član italijanske delegacije na srečanju italijansko-jugoslovanske mešane komisije za uresničevanje Osimskega sporazuma ter prevajalec pri najvišjih državnih srečanjih z državniki iz Slovenije.

Od leta 1994 je deloval kot svetovalec pri Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu ter opravljal druge odgovorne naloge v administraciji Svetega sedeža. Med leti 2006 in 2010 je bil veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu ter je organiziral knjižnico papeškega brazilijanskega kolegija v Rimu.

Obsežen opus člankov, knjig in drugih prispevkov kaže na razgledanega intelektualca in poznavalca strokovnega področja, ki je ob poklicnem delu opravljal številne naloge v korist dobrih meddržavnih odnosov. Pomembno je prispeval k izboljšanju diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem ter številnim Slovencem odprl vatikanska vrata.

Delo Ivana Rebernika spremljajo vidne mednarodne ustanove, ki so mu podelile različna priznanja, častna članstva in nagrade: od leta 1978 je član nemške znanstvene ustanove Görres-Gesellschaft in član Bratovščine Žalostne Matere Božje na Camposanto Teutonico pri sv. Petru v Rimu, od leta 1987 pa član rimske Bratovščine Presvetega imena Marijinega. Je tudi Akademik Slovenske Papeške Teološke Akademije v Rimu, Magistralni Vitez Suverenega Malteškega reda, Magistralni Vitez viteškega reda Božjega Groba, Comendador de Gracia Magistral viteškega reda sv. Odrešenika in sv. Brigite Švedske in od leta 2009 odlikovanec reda »Ordine Piano« z Gran Croce dell'Ordine di Pio IX.

Dr. Ivan Rebernik moč za izvrševanje svojega dela in izvrševanje zaupanega poslanstva črpa iz osebne vere v Jezusa Kristusa. Veleposlaniško službo je res opravljal le zadnja štiri leta, vendar pa je bil kot prepričan kristjan ter zaveden Slovenec ambasador Cerkve in Slovenije ves čas svojega življenja v Rimu. Mnogim slovenskim in drugim študentom je bil mentor, do vseh pa odprt ter občutljiv za stisko bližnjega.