Sporočilo Slovenske karitas o pomoči prizadetim ob poplavah v Tržiču in Jelendolu

Slovenska karitas je do sedaj za pomoč ob poplavah v Jelendolu in Tržiču zbrala 18.642,00 EUR. V petek 30. 11. 2018 je zasedala komisija Župnijske karitas Tržič - Bistrica. Obravnavala je prejete prošnje huje prizadetih gospodinjstev v poplavah.

Osmim gospodinjstvom, ki jim je poplava zalila ali poškodovala stanovanjske prostore, so odobrili večjo pomoč v skupni višini 18.000 EUR. Sredstva bodo gospodinjstvom na voljo v tem tednu.

Preostala sredstva in sredstva zbrana na župnijski karitas, bodo namenjena ostalim manjšim pomočem, o katerih bo komisija odločala v mesecu decembru. Karitas vso pomoč realizira v koordinaciji z občino Tržič in drugimi lokalnimi dobrodelnimi organizacijami. 

Iskrena zahvala vsem darovalcem in prostovoljcem župnijske karitas na terenu, ki so darovali sredstva in čas za ljudi v stiski.

 

Mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas