Spomladansko srečanje Komisije za vzgojo in kulturo pri COMECE

16.5.2023 Bruselj, COMECE COMECE, Katoliška šola, Kultura, Šola
COMECE Education and Culture maj2023 COMECE Education and Culture maj2023

Redno srečanje Komisije za vzgojo in kulturo pri COMECE (Komisija evropskih škofovskih konferenc pri Evropski Uniji) je potekalo 16. in 17. maja 2023 v Bruslju. Srečanju je vodil msgr. Janusz Stepnowski, poljski škof škofije Łomża. Navzoč je bil tudi g. Emilio Dogliani, ki pri EU spremlja področje vzgoje, kulture in mladih. Prisotni so bili predstavniki večine škofovskih konferenc. Iz Slovenije sem se srečanja udeležil mag. Anton Česen.

V dvodnevnem srečanju smo si najprej izmenjali izkušnje in odprta vprašanja v domačih državah. V večini škofovskih konferenc obstajata dve različni komisiji za vzgojo oz. šolstvo ter za kulturo oz. kulturno dediščino. Na področju šolstva so glavne teme: skrb za zaščito mladoletnih pred vsako vrstnimi zlorabami; vključevanje otrok in mladih v s posebnimi potrebami v redne učne procese; vprašanje identitete in vsebine ter obsega verskega pouka v šolah (katoliških in/oz. državnih), glede na to, da učenci in dijaki niso več večinsko katoliški; iskanje ustreznih poti ob pojavu zahtev po spremembi spola ter obravnava družbenih sprememb s stališča katoliškega družbenega in moralnega nauka (npr. evtanazija).

Na področju kulture oz. kulturne dediščine so izkušnje zelo različne od države do države. Marsikje ima Cerkev pomembno mesto v kulturnem življenju: preko muzejev, gledališč ipd. Marsikje so že v procesu prodaje cerkva, ker se ukinjajo župnije; za slike in druge umetnostne predmete nimajo več prostora v muzejih; ponekod so primeri dobre prakse, da se vsa cerkvena kulturna dediščina zbere in popiše v ustrezni obliki (primer je italijanska spletna stran https://beweb.chiesacattolica.it/); velik izziv je tudi povezati vedenje o kulturni dediščini s šolskim poukom in katehezo – družba danes v večini več ne razume vsebine nekega cerkvenega umetnostnega dela (npr. slika s svetopisemskim prizorom). Na tem področju je zelo velika priložnost za sodelovanje med umetniki, odgovornimi za kulturno dediščino ter šolami. V vseh državah pa je vedno znova odprto vprašanje iskanje ustreznih finančnih virov za vzdrževanje kulturne dediščine.

V nadaljevanju so bile predstavljene tri različne teme.

Prvi tematski sklop je bil namenjen predstavitvi raziskave s Finske o učinkih in vplivih digitalizacije na otroke in mlade. Prof. Aino Saarinen in Brian O'Neill sta predstavila ključne ugotovitve: da večja uporaba digitalnih pripomočkov ne pripomore k večji vključenosti otrok in mladih; da je vedno več pojavov duševnih težav pri mladih v soodvisnosti od uporabe predvsem pametnih telefonov in da pada učni uspeh ter da je potrebno več storiti tudi v smeri skupnih regulativ. Predlaga se interdisciplinarne skupine strokovnjakov; da se poda zahteva, da EU jasno pove, koliko časa na zaslonih je varno; izobraževanje učiteljev o ustrezni rabi zaslonov; da se šole zavedajo, da je za zdrav razvoj otrok nujno potrebno učenje s pisalom in papirjem; večji nadzor na komercialnimi digitalnimi aplikacijami (družabna omrežja – zasvojijo podobno kot prepovedane droge). Uporaba predvsem pametnih telefonov v določenem razvojnem obdobju sproža povečano stopnjo zasvojenosti ter agresivnosti, nasilja ter radikalizacije. Zato je nujno sprejeti ukrepe za zaščito mladoletnih tudi na tem področju.

Predstavljeno je bilo tudi delo skupine CORE v okviru evropske komisije.

Corinne Mellul je predstavila izzive za univerze v prihodnjih letih. Kako ob potekalo izobraževanje ob pojavu novih tehnologij in drugačnih potrebah študentov? Trenutno se zdi, da je visokošolsko izobraževanje prav zaradi teh razmer v iskanju nove identitete in poslanstva.

Skupina profesorjev z Univerze v Antwerpnu je predstavila zanimiv projekt ohranjanja cerkvene kulturne dediščine na primeru zbiranja in obdelovanja ter predstavitve gradiva o osebah, ki so imele stigme (več). Ob tem so razvili tudi različne pripomočke za otroke in mlade. Ključno in vedno isto vprašanje je, da danes sodobni človek več ne razume širine in globine verskega izročila. Zato je bil poseben izziv raziskovati in predstaviti tako posebno duhovno in telesno izkušnjo.

Ob zaključku srečanja nam je predstavnica evropske zveze staršev katoliških šol predstavila pobudo o ukrepih za zaščito mladih pred spletno pornografijo.

Člani komisije smo se strinjali, da ostajajo odprta vprašanja, predvsem, ker se mnogo stvari lahko rešuje samo na ravni posamezne države, predstavniki pri EU pa nam lahko ob konkretnih nejasnostih pomagajo z iskanjem odgovorov v drugih podobnih primerih.

Poročilo pripravil: mag. Anton Česen, predstavnik SŠK v COMECE Komisiji za vzgojo in kulturo