Slomškov dan in podelitev Slomškovih priznanj 2015 na Ponikvi

V soboto, 26. septembra 2015, je na Ponikvi potekalo 12. srečanje učiteljev, katehetov, vzgojiteljev in staršev. Srečanje so začeli s sveto mašo, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit in predsednik komisije za šolstvo pri SŠK msgr. Stanislav Zore. Udeleženci so po sveti maši prisluhnili predavanju dr. Aleksandra Zadela z naslovom Strasten pogled izven okvirja. Dr. Zadel je spregovoril o strahu, da otroci ne bi bili v življenju srečni in uspešni, kar starše in učitelje prepogosto žene v priganjanje, moledovanje in grožnje otrokom, naj se bolj potrudijo, naj delajo več in bolje. Kaj dosežemo na ta način? Da otroci vzljubijo učenje, da se gredo radi učiti in delati domače naloge? Prvi temelj na poti dobre in učinkovite šole je ljubezen do sebe in do svojega dela. Prepogosto vidimo, da bi se morali spremeniti drugi, pri čemer smo prepričani, da smo sami dovolj dobri zase in za druge. Kam naj se zazre pogled in kam naj se usmeri naše delo, da bomo zadovoljni s seboj in bo viden sad našega dela? 


Prejemniki Slomškovih priznanj 2015

V soboto, 26. septembra 2015, bo na Ponikvi tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev. Tam bomo podelili tudi Slomškova priznanja, ki jih bodo prejeli msgr. Jože Pegan, prof. Jože Kurinčič in ga. Slavka Janša. Naziv častni član DKPS bo prejel dr. Andrej Capuder. Tu povzemamo utemeljitve priznanj, prejemnikom iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njihovo delo.

 

Utemeljitev podelitve naziva častni član DKPS
Dr. Andrej Capuder je bil rojen v Ljubljani (1942). Je pedagog, pesnik, pisatelj, esejist, prevajalec in politik. Leta 1967 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz francoskega in italijanskega jezika s književnostjo. Leta 1980 je doktoriral. Bil je profesor na II. gimnaziji v Ljubljani, nato pa do leta 2009 redni profesor za francosko književnost na Univerzi v Ljubljani.
Poleg znanstvenih del je pisal romane, črtice, eseje, izdal filozofsko monografijo, dnevnik, politične spise, potopis. V njegovi prozi je najti zgodovinsko motiviko na osnovah personalizma ter krščanskega eksistencializma in literarnozgodovinske študije. Njegova poezija se od prostega verza vrača h klasičnim oblikam. Prevaja iz vseh romanskih jezikov. Njegov integralni prevod Dantejeve Božanske komedije (1972, trije ponatisi) je bil ob izidu nagrajen s Sovretovo nagrado.
Po osamosvojitvi Slovenije je bil poslanec in minister za kulturo, nato ambasador v Franciji in Italiji. Leta 2002 je prejel visoko francosko odlikovanje, red viteza legije časti, leta 2010 pa je postal član Evropske akademije znanosti in umetnosti.
Zadnje leto sodeluje z DKPS; julija 2014 je predaval na 59. Mednarodnem kongresu SIESC 2014, decembra pa nam je predstavil knjigo Med literaturo, diplomacijo in politiko.
Dr. Andrej Capuder je s pronicljivostjo, iskrenostjo, iskrivostjo in radikalnostjo mnogokrat nerazumljen, zato si nakoplje zamere ali celo nasprotnike, kar pa ne zmanjša ugleda njegove vsestranske osebnosti.

Marija Žabjek

Utemeljitev podelitve Slomškovih priznanj 2015
Msgr. Jože Pegan je bil rojen v Ajdovščini (1949). Po srednji šoli v Vipavi se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1975.
Ljubiteljsko planinarjenje je združil s pastoralo in si kmalu po nastopu kaplanske službe leta 1975 (Tolmin) prislužil denarno kazen zaradi maševanja v koči pod Mangartom, kjer je bil s svojo mladinsko skupino. Nato je bil župnik v različnih primorskih župnijah.
Kot mladinec se je udeleževal mladinskih duhovnih tednov pod vodstvom duhovnika Vinka Kobala, ki mu je že v zgodnjih osemdesetih letih dovolil sodelovanje pri vodenju tednov duhovnosti v Stržišču pod Črno prstjo. Še danes se tam zbirajo mladi iz vse Slovenije in msgr. Jože Pegan jih, skupaj z drugimi duhovniki, vzgaja v zdrave Slovence in zveste kristjane.
Kateheza in verouk sta mu draga kamna pastoralnega dela. Sodeloval je z Mavrico in še danes pripravlja redna letna zahvalna romanja primorskih otrok na Sveto goro. Nekaj let je sodeloval pri snovanju katehetskih simpozijev in bil predstavnik koprske škofije v Slovenskem katehetskem uradu. Njegova beseda je včasih ostra in neposredna, toda vedno je izrečena z veliko ljubeznijo do Boga in ljudi. To cenimo vsi, ki prihajamo v neposreden stik z msgr. Peganom, saj ob njem začutimo toplino zvestega in gorečega pastoralista in kateheta.

Slovenski katehetski urad

 

Prof. Jože Kurinčič je bil rojen v Drežnici pri Kobaridu (1949). Na ljubljanski Filozofski fakulteti je diplomiral iz slavistike in primerjalne književnosti. Bil je profesor na Srednji grafični šoli v Ljubljani, urednik in mentor šolskih publikacij, organizator in voditelj izmenjav ter literarnih srečanj in predavatelj.
Po njegovi zaslugi je pouk slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji, kjer je poučeval od leta 1993, še danes poseben. Zasnoval je publicistično glasilo Kažipot, obudil predvojni literarni zbornik Domače vaje, v redni pouk slovenščine pa vpeljal razredne časopise in revije, v katerih se dijaki izpopolnjujejo v uredniškem delu, tehničnem oblikovanju in predvsem lepem izražanju. Pripravil je več literarnih srečanj ter oblikoval prireditve ob državnih praznikih ter spominskih obletnicah.
Je razgledan strokovnjak ter pronicljiv in moder sogovornik, ki v literaturi išče predvsem njeno duhovno in etično razsežnost. S svojim žarom in prepričljivostjo je veselje do književnosti in jezika širil tudi na mlajše kolege in dijake, jim pomagal odpirati nove poglede na besedilne svetove in ne nazadnje v njih odkrivati božjo lepoto.
Pomembno je sooblikoval življenje in delo Zavoda sv. Stanislava. Pomagal je pri načrtovanju katoliške usmeritve gimnazije ter vedno poudarjal pomen krščanskih vrednost za razvoj mladih. Od upokojitve l. 2014 vodi projektno skupino za prenovo učnih načrtov slovenščine za katoliške osnovne šole in gimnazije.

Skupina predlagateljev s ŠKG

 

Ga. Slavka Janša je bila rojena v Novem mestu (1953). Po Pedagoški akademiji (razredni pouk) je poučevala, nato je na Filozofski fakulteti v Ljubljani dokončala še študij pedagogike. Zaposlila se je v tovarni Melamin, nato v občinski upravi, leta 1992 pa je postala svetovalna delavka in pomočnica ravnatelja na eni izmed kočevskih osnovnih šol, kjer je ostala do odhoda v pokoj (2011).
Od ustanovitve OS v Kočevju (1994) je članica DKPS, kjer aktivno sodeluje. Bila je odgovorna predsednica OS Zahodna Dolenjska, saj si je želela, da bi postali člani društva prepoznavni v svojem okolju kot učitelji, ki sledijo osnovnim krščanskim vrednotam, predvsem poštenosti in resnicoljubnosti.
Pridružila se je prostovoljcem, ki jih v okviru Trstenjakovega inštituta povezuje projekt Medgeneracijsko prostovoljstvo. Usposobila se je za voditeljico medgeneracijske skupine za kakovost starosti in usposobila že nekaj novih voditeljev takih skupin ter tako postala v kočevskem okolju dragocena socialna vez med različnimi generacijami.
Gospa Slavka sledi osnovnemu krščanskemu načelu, da smo vsi ljudje božji otroci, zato se moramo spoštovati, biti odkriti drug do drugega, si pomagati ali vsaj prisluhniti. Njen pravi vzgled je blaženi A. M. Slomšek. Verjame v človekovo dobroto, a se zaveda, da je treba za pošteno skupnost dobrih ljudi še marsikaj postoriti. Tako vztraja na poti svetovanja, vzgajanja ali poslušanja ter pomoči vsem, za katere ve ali sluti, da bi jo potrebovali.

Mirjana Furlan

 

SLOMŠKOVO PRIZNANJE
Priznanje podeljuje Društvo katoliških pedagogov Slovenije praviloma članom društva ali skupinam, ki najmanj 5 let delujejo na vzgojno-izobraževalnem področju. Merila za dodelitev priznanja so zavzeto vzgajanje in poučevanje, pomemben prispevek k razvoju pedagoške teorije, razvijanje modelov dobre pedagoške prakse, načrtno posredovanje etičnih vrednot mladim, prispevek k strokovnemu razvoju in uveljavljanju društva in življenjsko delo.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo najmanj trije člani društva, območne skupnosti društva, upravni odbor društva in strokovni svet društva, na osnovi razpisa, objavljenega v maju ali juniju.

Dosedanji nagrajenci: http://www.dkps.si/drustvo/slomskova-priznanja/zgodovina/