Škofijsko molitveno bdenje za nove duhovne poklice

31.8.2018 Škofija Novo mesto Duhovniki, Duhovni program, Molitev, Škofija Novo mesto

V noči s petka, 31. avgusta, na soboto, 1. septembra, bo po župnijah in redovnih skupnostih novomeške škofije tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice.

To je odlična priložnost za skupno molitev novomeške škofije, da kot Jezus (prim. Lk 6,12) vso noč prebedimo v molitvi k Bogu. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile v svojih hišnih kapelah, župniki pa povabijo vernike k molitvenemu bdenju. Skupna molitev, povezana z darovanjem žrtev, in premagovanje, povezano z nočno molitvijo, bo izmolila nove duhovniške in redovniške poklice. 

Bdenje bodo pričeli v petek ob 19. uri in končali v soboto ob 9. uri. Župnije in skupnosti so povabljene, da opravijo molitveno uro pred Najsvetejšim in po možnosti obhajajo sveto mašo za nove duhovne poklice.

Spored molitvenega bdenja v noči z 31. 8. na 1. 9.

Petek, 31. avgusta

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

19 do 20

Banja Loka (soupr.), Preloka (soupr.), Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagradec, Žužemberk

20 do 21

Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Studenec, Sv. Duh – Veliki Trn, Sv. Križ – Gabrovka, Sv. Križ – Podbočje

21 do 22

Adlešiči, Ambrus, Bučka (soupr.), Črmošnjice (soupr.), Dole pri Litiji (soupr.), Fara pri Kočevju, Mozelj (soupr.), Toplice, Suhor (soupr.), Veliki Gaber, Vinica

22 do 23

Mirna Peč, Mokronog, NM-stolnica, NM-sv. Janez, NM-sv. Lenart, NM-Šmihel, Podgrad, Podzemelj, Prečna

23 do 24

Dobrnič, Dragatuš (soupr.), Hinje, Kostanjevica na Krki, Krka, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika, Soteska (soupr.)

sobota, 1. septembra

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

00 do 1

Kartuzijani

1 do 2

Hčere krščanske ljubezni

2 do 3

Karmeličanke

3 do 4

Šolske sestre de Notre Dame

4 do 5

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja, Sestre Corpus Christi

5 do 6

Skupnost Loyola, Hčere Marije Pomočnice

6 do 7

Šentjanž, Šentjernej, Šentlovrenc, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter – Otočec, Trebelno, Trebnje

7 do 8

Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež – Zaplaz, Črnomelj, Kočevka Reka

8 do 9

Kočevje, Mirna, Osilnica (soupr.), Poljane (soupr.), Radovica (soupr.), Semič, Sela pri Šumberku (soupr.), Sinji Vrh (soupr.), Šmihel pri Žužemberku (soupr.)

Boštjan Gorišek, voditelj Škofijske komisije za duhovne poklice