Sklep enajstega srečanja sveta devetih kardinalov

16.9.2015 Rim, Italija Papež Frančišek, Pastorala
Foto: Osservatore romano Foto: Osservatore romano

V Vatikanu se je včeraj sklenilo enajsto srečanje sveta devetih kardinalov, ki se je začelo v ponedeljek. Njihovo delo je bilo posvečeno novim kongregacijam, postopkom za imenovanja novih škofov, Tajništvu za komunikacije in tudi procesom v primerih zlorabe mladoletnikov.

Nove kongregacije

Med briefingom je direktor tiskovnega urada Svetega sedeža p. Federico Lombardi povedal, da so kardinali govorili o novi kongregaciji za laike, družino in življenje. Po tem, ko so prisluhnili kardinalu Dionigiju Tettamanziju, katerega je papež Frančišek predhodno pooblastil, da preuči izvedljivost načrta, so kardinali svetemu očetu poslali predlog uresničitve le-tega. Drugače je s kongregacijo, ki naj bi združila področja dobrodelnosti, pravičnosti in miru. Glede le-te zaključni predlog do sedaj še ni dozorel. P. Lombardi je ob tem pojasnil, da se ne more pričakovati, da bi do reforme kurije prišlo naenkrat. V smislu, da bi bilo vse pretehtano sistematično in razjasnjeno istočasno, nato pa bi bil izdan obsežen dokument, s katerim bi bila prenova izvršena v enem trenutku. Napreduje se postopoma, po korakih, je dodal tiskovni predstavnik in še spomnil, da ima papež svobodo ter oblast, da odloči kdaj in kako določene odločitve dozorijo.

Postopki za imenovanja novih škofov

Glede postopkov za imenovanja novih škofov so kardinali izpostavili pomen lastnosti in sposobnosti kandidatov. Razpravljali so o vprašanjih, na katera je treba biti pozorni med iskanjem le-teh. Izbiranje škofov mora namreč potekati v luči potreb današnjega sveta.

Tajništvo za komunikacije

V nadaljevanju so člani sveta prisluhnili msgr. Dariu Viganòju, prefektu nedavno ustanovljenega Tajništva za komunikacije. Predstavil jim je delovno skupino, katere namen je oblikovanje statuta novega dikasterija. S svojim delom je že začela. Sestavljajo jo predstavniki devetih institucij, ki jih povezuje tajništvo. Po Lombardijevih besedah je njihovo delo predvsem pravno administrativnega značaja. Statut mora namreč sicer upoštevati progresivno fazo utrjevanja posameznih institucij, a obenem mora opredeliti pravilno delovanje dikasterija. Svet kardinalov je spodbudil, da bi institucije takoj dobile natančne smernice vedenja in bi se reforma odločno nadaljevala v smeri integracije ter enotnega upravljanja.

Vprašanje zlorab mladoletnikov

Zatem so se kardinali zaustavili ob vprašanju zlorabe mladoletnikov. Predvsem so izpostavili možnost hitrejše obravnave številnih še nerešenih primerov. Nazadnje pa so nekaj časa posvetili še osnutku preambule nove konstitucije o Cerkvi. Naslednjič se bo svet devetih kardinalov sestal od 10. do 12. decembra.

Vir: Radio Vatikan.