Sklep akcije Škofijske karitas Novo mesto za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

20.9.2013 Škofija Novo mesto Karitas, Škofija Novo mesto

Za družine v stiski prinaša začetek novega šolskega leta dodatne skrbi, saj je strošek nakupa šolskih potrebščin največkrat prevelik, da bi ga zmogli kriti sami. Škofijska karitas Novo mesto je tovrstnim družinam pomagala v okviru akcije »Šola 2013«, s katero smo pričeli v mesecu juliju. Pomoč, ki je bila namenjena osnovnošolcem in dijakom, je bila nudena v obliki bonov, unovčljivih v knjigarnah Državne založbe Slovenije ter Mladinske knjige, oziroma v obliki naročilnic, unovčljivih v izbranih papirnicah. Ob prevzemu bonov ali naročilnic so družine lahko prejele tudi zvezke, tempera barvice in nekatere druge potrebščine, ki so jih otroci zbirali v osnovnih šolah in vrtcih v okviru akcije Slovenske karitas »Pokloni zvezek«. Povpraševanja po tovrstni pomoči je bilo več, kot je bilo dejansko zbranih potrebščin. Veliko je bilo zanimanja predvsem za šolske torbe ter nahrbtnike. Skupna vrednost pomoči, ki smo jo na Škofijski karitas Novo mesto namenili za nakup šolskih potrebščin, je v letošnjem letu znašala 18.890,00 €r, pri čemer je bila pomoč nudena 187 družinam oziroma 400 otrokom. Pomoč je bila namenjena delnemu kritju stroškov nakupa, pri čemer so bile zaradi velikega števila vlog vrednosti pomoči nižje za tiste družine, ki so bile tovrstne pomoči že deležne v preteklosti. Opažanja ob delitvi pomoči se nanašajo predvsem na to, da so družine odobreno pomoč želele nameniti predvsem nakupu delovnih zvezkov.

Ob zaključku se želimo zahvaliti vsem, še zlasti pa voditeljem in prostovoljcem župnijskih Karitas, ki so pomagali pri izvedbi akcije in omogočili bolj brezskrben pričetek šolskega leta tudi otrokom, katerih družine so v stiski in se jim je bilo s prošnjo po pomoči težko izpostaviti.

Poročilo je pripravila univ. dipl. soc. delavka Andreja Kastelic. Dodatne informacije so na voljo v tajništvu Škofijske karitas na Smrečnikovi ulici 60 v Novem mestu, po tel. št. 07/384–44–28 ali po e-pošti n naslovu [email protected].