Sinodalno srečanje župnijskih sodelavcev in voditeljev Škofije Celje

Mi pa smo upali …  ob že dveh bolj ali manj rodovitnih sinodalnih procesih v zadnjih desetletjih v Cerkvi na Slovenskem, se je marsikomu – potiho ali na glas – zastavilo vprašanje: In kaj naj počnemo sedaj? Je to to o sinodi? Dobimo kakšen dokument, navodila? Odgovore lahko iščemo v poročilu o povzetku sinodalnega zasedanja, ki nosi naslov Sinodalna Cerkev v poslanstvu. Naslov zadnje strani poročila je Nadaljevanje poti. Kdo naj nadaljuje pot?

S tem namenom pripravljamo za našo škofijo niz srečanj in usposabljanj voditeljev župnijskih skupin in občestev. Namenjena so vernikom, ki dejavno sodelujejo pri pastoralnem življenju v naših župnijah in so se pripravljeni »v Svetem Duhu prepoznavati in oblikovati kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misijonarski učenci in voditelji.« (iz vizije celjske škofije). Posebej imamo v mislih tajnike župnijskih pastoralnih svetov, sinodalne koordinatorje in voditelje različnih skupin.

Prvo, uvodno srečanje bo v soboto, 3. februarja, od 9. do 13. ure v Celju pri Sv. Duhu. 

Zaupajmo, da »Gospodov Duh prav zdaj dela nekaj novega, zdaj klije, mar ne opazite.« (Iz 43,19)

Več na: https://skofija-celje.si/sinodalno-srecanje-zupnijskih-sodelavcev-in-voditeljev/