Simpozij z naslovom Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga

Foto: Teološka fakulteta UL Foto: Teološka fakulteta UL

Revija Edinost in dialog bo v sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in s podporo ARRS raziskovalnega programa Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti obeležila 55. obletnico objave koncilske izjave Nostra Aetate, ki je omogočila sistematičen dialog med Katoliško cerkvijo in judovstvom. Posebna številka bo obravnavala teološka, zgodovinska in kulturna vprašanja, oblikovana v zadnjih desetletjih, in poudarila poseben status judovsko-katoliškega dialoga.

Ob tej priložnosti bo predvidoma 21. aprila 2021 v prostorih Teološke fakultete UL, Enote v Mariboru, potekal simpozij, kjer bo sodelovalo 50 domačih in tujih raziskovalcev.

Natančen program in razpored predavanj bo objavljen naknadno. Ker obstaja možnost razmaha epidemije covida-19 in s tem povezanih ukrepov, bodo morebitne spremembe glede izvedbe simpozija sporočene pravočasno.