Simpozij ob 70-letnici umora prof. dr. Lamberta Ehrlicha

4.12.2012 ob 9:00 Ljubljana Znanost
Lambert Ehrlich - vir - Nadškofijski arhiv Ljubljana Lambert Ehrlich - vir - Nadškofijski arhiv Ljubljana

V veliki dvorani Teološke fakultete Univerze v Ljubljani na Poljanski cesti 4 v Ljubljani bo v torek, 4. decembra 2012, potekal simpozij ob 70-letnici umora dr. Lamberta Ehrlicha (1878–1942). Srečanje se bo začelo ob 9.00 s pozdravom dekana Teološke fakultete prof. dr. Christiana Gostečnika. Maja letos sta ob omenjeni obletnici smrti potekala tudi akademija in spominski zbor.

Program:

09.10 – as. Ana Martinjak Ratej: Ehrlichovo življenje in delo

09.30 – doc. dr. Tamara Griesser Pečar: Druga svetovna vojna in Ehrlichov umor

09.50 – dr. Aleš Maver: Umor kot politična metoda

10.10 – dr. Stane Granda: Ehrlich, slovenstvo in slovenska politika

10.30 – prof. dr. Janko Zerzer: Ehrlich in Koroška

10.50 – odmor

11.10 – prof. dr. Janez Juhant: Ehrlich in komunizem

11.30 – prof. dr. Drago Ocvirk: Ehrlich in veroslovje

11.50 – doc. dr. Mari Osredkar: Ehrlich in osnovno bogoslovje

12.10 – Nadja Ušaj Pregeljc: Filip Terčelj (1892–1946)

12.30 – razprava


Dodatne informacije dobite v dekanatu Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, tel. 01/434–58–10, e-naslov: [email protected] ali spletni strani.