Simpozij ob 50-letnici izhajanja revije Cerkev danes

18.5.2017 ob 9:00 Ljubljana Cerkev, Izobraževanje , Pastorala

V četrtek, 18. maja 2017, bo v Ljubljani potekalo praznovanje 50-letnice izhajanja revije Cerkev danes (prej Cerkev v sedanjem svetu).

Program:

  • 9.00 - ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK msgr. Stanislav Zore bo v stolni cerkvi sv. Nikolaja daroval sveto mašo;
  • 10.30 - pozdravni govor urednika p. Branka Cestnika in nekdanjih urednikov revije (Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana);
  • 11.00 - predavanje avstrijskega teologa dr. Paula Zulehnerja z naslovom »Migracije in Cerkev«, sledi pogovor;
  • 19.00 - predavanje dr. Paula Zulehnerja z naslovom »Prihodnost krščanstva v Srednji Evropi«, sledi pogovor;
  • 20.30 - pogostitev v Galeriji Družina.

Revija Cerkev danes letos praznuje 50 let izhajanja


Prihodnost krščanstva v Srednji Evropi

Dr. Paul Zulehner je avstrijski teolog in duhovnik, sociolog in raziskovalec, nekdanji dekan dunajske teološke fakultete. Slovenci ga poznamo po odmevnih mednarodnih raziskavah vernosti in vrednot Aufbruch iz leta 1997 in leta 2007. V Slovenijo prihaja 18. maja na povabilo revije Cerkev danes ob 50-letnici izhajanja. Imel bo dve predavanji: Migracije in Cerkev ter Prihodnost krščanstva v Srednji Evropi.

Strah pred priseljenci
Selitveni tokovi v Evropi ne bodo več potekali le z vzhoda na zahod, temveč še bolj z juga na sever. Demografski razvoj na jugu sveta je drugačen kot na severu. Do sredine prihodnjega stoletja bodo prebivalci današnjih industrijsko razvitih dežel predstavljali le še 20 % celotnega svetovnega prebivalstva. Prišlo bo do izredno velikega prebivalstvenega pritiska, ki bo zaradi pomanjkanja enakih priložnosti, naraščanja nasilja in zatiranja izbruhnil v preseljevanje na sever. Tega preseljevanja ne bo mogoče omejiti. Naši potomci bodo verjetno doživeli preseljevanje narodov v nepredstavljivem obsegu. Ta proces se je v bistvu že začel. Pomislimo samo na »boat-people“ iz Daljnega vzhoda, na Mehičane, ki prihajajo nezakonito v Združene države, na Azijce in Afričane, ki si prizadevajo priti v Evropo. Težko si predstavljamo neštevilne prestradane in obupane imigrante, ki bodo pristajali na severnih obalah Sredozemskega morja. V svoji knjigi  Razstrašite se! iz leta 2016 profesor Zulehner ugotavlja, da se verujoči razlikujemo in polariziramo glede vprašanja beguncev, v nas se razrašča mešanica skrbi, strahu, jeze in zaupanja. Prepričan je, da se moramo  „razstrašiti“, saj strah razkraja solidarnost in ovira razvoj sveta v smeri večje pravičnosti in miru, ovira pa tudi razvoj  posameznika v zrelega in ljubečega človeka.

Slovo od »samo še«
Profesor Zulehner, ki vernost več desetletij proučuje skozi statistične kazalnike, poudarja, da je čas, da se ob pogledu na vernost poslovimo od »samo še« toliko ljudi veruje … in imamo pozitiven pogled na vero. Pri tem izpostavlja štiri temeljne usmeritve v prihodnosti. Prva je osebna odločitev, da želimo slediti Jezusu,  druga je oblikovanje skupnosti oz. občestev, ki so »žareča središča«, ki zmorejo kljub barvitosti pogledov na svet obstati kot »kognitivna manjšina«. Tretjič: »potopljenost« v Boga in medsebojna povezanost omogoča delovanje na obrobjih življenja in družbe, saj sta »mistika in politika« med seboj prepleteni. Taka občestva po svojih močeh zato - slednjič prispevajo svoj delež pri kultiviranju družbenega življenja po evangeliju.

Več o profesorju dr. Paulu Zulahnerju na  https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Zulehner


Organizatorji so načrtovani simpozij so s Teološke fakultete prestavili v prostore Galerije Družina.

Dodatne informacije dobite na Družini, Krekov trg 1, p. p. 95, 1001 Ljubljana, e-naslov: [email protected], tel. 01 360 28 28.