Simpozij o sv. Cirilu in Metodu v Ljubljani

17.6.2013 Ljubljana Evropa, Znanost
Vitraj s podobo sv. Cirila in Metoda v kapeli v Trdkovi (župnija Kuzma) Vitraj s podobo sv. Cirila in Metoda v kapeli v Trdkovi (župnija Kuzma)

V organizaciji Filozofske in Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Foruma slavističnih kultur (Forum of Slavic Cultures) in Veleposlaništva Češke republike v Ljubljani bo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani v ponedeljek, 17. junija 2013, potekal simpozij o sv. Cirilu in Metodu. Mednarodno znanstveno srečanje bo potekalo v sklopu prireditev ob 1150-letnici prihoda sv. bratov Cirila in Metoda na Moravsko.

Podrobnejši program

09.00 – 10.00 – pozdravni nagovori

10.00 – 10.20 – Ľubo Matejko (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave):
»Ob avtore taknazyvaemogo Mefodieva kanona sviatomu Dimitriju Solunskomu« (»O avtorju tako imenovanega Metodijevega kanona svetemu Ddemetriju Solunskemu«)

10.20 – 10.40 – Jan Malura (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě):
»Projevy Cyrilometodejského kultu v ceske barokni literature2« (»Motiv Ciril-Metodovega kulta v češki baročni literaturi«)

10.40 – 11.00 – Liliana Simeonova (Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences):
»Constantinople, Rome and the emancipation of the Slavonic liturgy in the 860s through the 880s« (»Konstantinopel, Rim in osamosvojitev slovanskega bogoslužja od šestdesetih do osemdesetih let 9. stoletja«)

Diskusija

11.10 – 11.30 – Nadežda Starikova (заведующая Отделом современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы, Институт славяноведения РАН):
»Bклад российской славистической науки в сохранение Kирилло-Mефодиевского культурного наследия. Проекты Института славяноведения PАН« (»Prispevek ruske slavistike k ohranitvi Ciril-Metodove kulturne dediščine. Projekti Instituta za slavistiko ruske akademije znanosti«)

11.30 – 11.50 – Dimitrije Kalezić (Bogoslovski fakultet u Beogradu):
»Po čemu je sv. Kiril slovenski filozof?« (»Zakaj naj bi bil sv. Ciril slovanski filozof?«)

11.50 – 12.10 – Peter Štih (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Pot v konflikt. Cerkveno-politično ozadje spora med Salzburgom in Metodom v Panoniji«

Diskusija

12.30 – 14.00 – Kosilo

14.00 – 14.20 – Nataša Golob (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Rokopisni spomini o sv. Cirilu in Metodu v petih stoletjih po njunem delovanju«

14.20 – 14.40 – Bogomil Komelj (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Sv. Ciril in Metod v slovenski likovni ustvarjalnosti«

Diskusija

14.50 – 15.05 – Ciril Sorč (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Pradedne časti« – Cirilova teološka antropologija kot misijonsko načelo in prispevek k oblikovanju nove Evrope«

15.05 – 15.20 – Bogdan Dolenc (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Nadškof dr. Franc Perko – preučevalec svetih bratov Cirila in Metoda«

15.20 – 15.35 – Primož Krečič (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Zapuščina svetega Cirila in Metoda in poslanstvo slovanskih narodov«

Diskusija

Odmor

16.00 – 16.15 – Marija Stanonik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU):
»Vprašanje žanrske diferenciacije ob folklorni motiviki svetih bratov Cirila in Metoda«

16.15 – 16.30 – Vanda Babič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Kopitarjev prepis supraseljskega zbornika«

16.30 – 16.45 – Matej Šekli (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Genetolingvistično razmerje med jezikom Brižinskih spomenikov in staro cerkveno slovanščino«

16.45 – 17.00 – Tone Smolej (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»Tema Cirila in Metoda v slovenski prozi«

Diskusija

19.00 – Koncert