Simpozij cerkvenih pravnikov v Sisku na Hrvaškem

14.10.2017 Sisak, Hrvaška Cerkveno pravo, Izobraževanje

V Sisku na Hrvaškem je 13. in 14. oktobra 2017 pod naslovom Ekumenizem in medverski dialog – kanonsko-pravne teme, potekal 11. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov.

Simpozij sta pod pokroviteljstvom Hrvaške škofovske konference in ob sodelovanju škofije v Sisku pripravila Hrvaško kanonistično društvo in Teološka fakulteta Univerze v Zagrebu. Program simpozija je dostopen na spletni strani http://hrvatsko-kanonisticko-drustvo.hr.

Znanstvenega posveta so se udeležili cerkveni pravniki in sodelavci cerkvenih sodišč s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije, s Švedske in iz Slovenije, ki sva jo zastopala p. Viktor Papež OFM in Andrej Saje. Na simpoziju so dejavno sodelovali tudi naslednji gostje: profesorja rimskega prava zagrebške pravne fakultete Marko Petrak in Ivan Milotić, duhovni voditelj društva dubrovniški škof Mate Uzinić in vojaški ordinarij iz BiH Tomo Vukšić. Kot zastopnik teološke fakultete je bil navzoč prodekan Nenad Malović. Poleg omenjenih sta bila prisotna še imam islamske skupnosti ter predstavnica mestnih oblasti. Kot predstavnik krajevne Cerkve se je simpozija udeležil domači škof Vlado Košić, ki je za udeležence tudi daroval sveto mašo.

Osrednja nit predavanj se je dotikala ekumenizma in medverskega dialoga z vidika kanonskega prava. Prvi dan simpozija se je začel s predstavitvijo verske svobode na Hrvaškem in aktualizacije ekumenskega in medverskega dialoga med različnimi krščanskimi Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi, še posebej s pravoslavnimi in z muslimani. Udeleženci so se v nadaljevanju simpozija ustavili pri vprašanju prejemanja zakramentov v drugih krščanskih Cerkvah in kdaj lahko verniki teh Cerkva zakramente prejemajo v Katoliški cerkvi (communicatio in sacris). To vprašanje je zaradi množičnih migracij v zadnjem času še posebej aktualno. Razpravo so nadaljevali na temo odpada od Cerkve in sprejema v polno občestvo Katoliške cerkve tistih krščenih vernikov, ki so iz Cerkve izstopili, ali pa kot nekatoliški kristjani želijo postati njeni polnopravni člani. V zadnjem petkovem predavanju pa je bilo predstavljeno tudi vprašanje statusa staro katoličanov. 

Drugi dan simpozija je bil posvečen konkretnim pravno pastoralnim vprašanjem glede mešanih porok med kristjani različnih krščanskih veroizpovedi in drugimi verskimi skupnostmi, ter vprašanju veljavnosti krsta v drugih krščanskih Cerkvah in skupnostih ter najnovejšim uredbam glede postopkov ugotavljanja ničnosti zakona nekatoliških kristjanov in nevernih na cerkvenih sodiščih Katoliške cerkve latinskega obreda. V skladu z veljavnimi predpisi veljajo zakoni Katoliške cerkve praviloma samo za njene člane, v posebnih primerih, ko gre za ugotavljanje ničnosti zakona, pa lahko cerkveno sodišče Katoliške cerkve presoja tudi veljavnost poroke nekatoličanov. Pogoj za uvedbo tega sodnega postopka je interes oz. prošnja teh oseb, ki imajo po neuspelem prvem zakonu namen skleniti nov zakon s katoličanom.

V zadnjem delu simpozija je s krajšimi vstopnimi predavanji potekala okrogla miza, čemur je sledila diskusija. Udeleženci so med drugim razpravljali na temo izobraževanja ter pravic staršev do takšne vzgoje, ki je v skladu z njihovim verskim oz. svetovnonazorskim prepričanjem. V nadaljevanju je bil na podlagi pozitivne izkušnje milanske nadškofije podan tudi zanimiv predlog o osnovanju katedre za dialog z neverujočimi.

Udeleženci simpozija so obiskali škofijsko romarsko svetišče Matere Božje v Gori, Petrinjo in mesto Sisak. Seznanili so se z verskimi in zgodovinsko-kulturnimi znamenitostmi ter posebnostmi tega dela Hrvaške, kjer so njeni prebivalci v zadnji vojni veliko pretrpeli, mnogi pa so tudi izgubili življenja ali bili pregnani. V škofiji Sisak je bilo po letu 1990 porušenih več kot dvajset katoliških cerkva, ena prvih smrtnih žrtev pa je bil katoliški župnik. Posledice vojne so opazne še danes.

 

Andrej Saje