Seznam svetih let

Zgodovina katoliške Cerkve je v zadnjih sedmih stoletjih zaznamovana s praznovanji svetih let. Poznamo tako redna sveta leta kakor tudi izredna. Redno sveto leto se praznuje vsakih 25 let. Najprej so papeži ukazali, da se sveto leto obhaja vsakih sto let. Ker pa je človeško življenje prekratko, so čas potem zmanjšali na petdeset let, potem na triintrideset let in končno na petindvajset let. Časovno so sveta leta trajala različno dolgo.

V judovstvu in krščanstvu označuje jubilej posebno leto odpuščanja grehov in popolni odpustek kazni zanje. V 3. Mojzesovi knjigi je omenjeno, da se obhaja “jubilej” vsakih petdeset let; takrat je treba osvoboditi ujetnike in sužnje, odpustiti vse dolgove, vrniti revežem prodano premoženje, in sploh se bo takrat Božja milost obilno izkazovala.

V katoliški Cerkvi pomeni sveto leto jubilejno leto odpuščanja grehov, leto sprave in spreobnjenja, leto pokore in ter zakramentalne spovedi. Jubilejno leto je predvsem Kristusovo leto. V novi zavezi se Jezus predstavlja kot Mesija, ki dopolnjuje starozavezni nubile in oznanja leto Božje milosti.

Seznam jubilejev oz. svetih let:

1300: Bonifacij VIII.

1350: Klemen VI.

1390: razglasil UrbanVI., vodil Bonifacij IX.

1400: Bonifacij IX.

1423: Martin V.

1450: Nikolaj V.

1475: razglasil Pavel II., vodil Sikst IV.

1500: Aleksander VI.

1525: Klemen VII.

1550: razglasil Pavel III., vodil Julij III.

1575: Gregorij XIII.

1600: Klemen VIII.

1625: Urban VIII.

1650: Inocenc X.

1675: Klemen X.

1700: odprl Inocenc XII., zaključil Klemen XI.

1725: Benedikt XIII.

1750: Benedikt XIV.

1775: razglasil Klemen XIV., vodil Pij VI.

1825: Leon XII.

1875: Pij IX.

1900: Leon XIII.

1925: Pij XI.

1933: Pij XI.

1950: Pij XII.

1975: Pavel VI.

1983: Janez Pavel II.

2000: Janez Pavel II.

2015: Frančišek