Rezultati splošne mature 2019 na slovenskih katoliških gimnazijah

Foto: Škofijska gimnazija Vipava Foto: Škofijska gimnazija Vipava

Maturantke in maturantje so v četrtek, 11. 7. 2019, izvedeli, kako uspešni so bili v pomladanskem krogu poklicne in splošne mature. Izjemno veseli in ponosni smo lahko na rezultate, ki so jih dosegle dijakinje in dijaki katoliških gimnazij.

Tri izmed štirih gimnazij se lahko pohvalijo s 100 % uspehom, skupaj pa so katoliške gimnazije z 98,5-odstotno uspešnostjo precej nad slovenskim povprečjem, ki znaša 90,3 %. Tudi povprečna ocena uspešnih na maturi je visoko nad povprečjem. Slovensko povprečje je 20,17 točk, Škofijska gimnazija Vipava se lahko pohvali s povprečjem 21,57 točke, dijaki Gimnazije Želimlje so imeli povprečno 23,43 točk, najbolje pa so se letos rezultatsko odrezali dijaki in dijakinje Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane, ki so imeli povprečno 23,81 točk. Največji napredek pa je dosegla Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer imajo osnovnošolci, ki se k njim vpisujejo najnižje povprečne ocene. Njihova uspešnost na maturi se je izboljšala kar za 8 %. Skupno je povprečje katoliških gimnazij kar 2,1 točke nad slovenskim povprečjem.

V celotni Sloveniji je maturo opravilo 5.583, izmed njih jih je 312 obiskovalo katoliške gimnazije. Glede na to, da je delež katoliških gimnazij znotraj populacije maturantov nad siceršnjim odstotkom vseh dijakov, ki v svojih generacijah obiskujejo gimnazije, lahko zaključimo, da katoliške šole v večji meri svoje dijake tudi pripeljejo do mature in s tem uspešnega zaključka šolanja. Na nacionalni ravni se je na maturo prijavilo 6.878 dijakinj in dijakov, k maturi pa je pristopilo le 6.183 kandidatk in kandidatov, kar že na tej ravni kaže, da je 4. letnik uspešno zaključilo manj kot 90 % dijakinj in dijakov v Sloveniji. Če tako gledamo sliko vseh dijakov, ki se vpišejo v četrti letnik, vidimo, da vsak peti izmed njih ne opravi mature v pomladanskem roku.

Čeprav smo lahko izredno ponosni na velik uspeh katoliških gimnazij pri delu z dijaki na sploh, pa  moramo izpostaviti tudi nekatere izjemne dosežke, ki jih ti dijaki dosegajo. Izmed 236 zlatih dijakinj in dijakov v državi, ki so na maturi dosegli 30 točk ali več, jih kar 34 prihaja iz katoliških šol (od tega največ – 25 – iz Ljubljane). Ob tem pa se Škofijska gimnazija Vipava lahko pohvali tudi z enim izmed samo osmih diamantnih maturantov, ki so na maturi dosegli vseh 34 točk.

Morda velja izpostaviti še najboljše rezultate dijakinj in dijakov pri posameznih predmetih. Največ točk (97) je tako pri izpitu slovenščine dosegla dijakinja Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane. Najboljši rezultat pa si iz katoliških šol delijo še ena dijakinja pri višjem nivoju angleščine (96), ena dijakinja pri umetnostni zgodovini (100) in en dijak pri fiziki (99) (tudi vsi ti dijaki prihajajo iz Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani).

Marko Weilguny,

koordinator dejavnosti,

Zavod sv. Stanislava