Rezultati splošne mature 2018 na slovenskih katoliških gimnazijah

11.7.2018 Cerkev na Slovenskem Izobraževanje , Katoliška šola, Mladina
Foto: Gimnazija Želimlje Foto: Gimnazija Želimlje

Objavljamo maturitetne rezultate štirih katoliških gimnazij.

Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava
Na Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava letos zaključuje gimnazijsko izobraževanje že 22. generacija maturantov. V maju in juniju je 171 maturantov iz šestih oddelkov opravljalo maturitetne izpite. 11. julija 2018 je bila v Dvorani Matije Tomca razglasitev rezultatov mature in podelitev maturitetnih spričeval. Zrelostni preizkus je uspešno opravilo 167 maturantov, kar je 97,7 %. Padel ni nihče, štiri maturantke pa imajo po en popravni izpit. Maturantje so na maturi povprečno dosegli 22,04 točke (lani 22,35). Maturante je nagovoril in jim čestital ob uspešnem zaključku gimnazije novi direktor mag. Anton Česen, ravnatelj prof. Simon Feštanj pa jim je podelil maturitetna spričevala. 

Med rednimi maturanti jih je 25 doseglo 28 točk ali več, za kar bodo na akademiji ob prazniku sv. Stanislava prejeli pohvalo za odličen uspeh na maturi. Z živahnim aplavzom so maturantje ob razglasitvi nagradili 13 zlatih maturantov, ki so dosegli 30 točk ali več. 

Nina Katarina Štular je dosegla izjemen uspeh pri angleščini na višji ravni zahtevnosti z 97 odstotnimi točkami, kar je najboljši rezultat v Sloveniji, dijak Luka Jesenko pa je osvojil 100 odstotnih točk pri filozofiji.

Maturitetne izpite je opravljalo tudi 9 kandidatov, ki nimajo statusa rednega dijaka Škofijske klasične gimnazije. Od sedmih kandidatov, ki so izboljševali maturo, je vsem to tudi uspelo. 

Na Škofijski klasični gimnaziji je do sedaj maturiralo 3428 maturantov. 

Podelitev maturitetnih spričeval sta z glasbenimi točkami obogatila dijaka Rok Kotar na trobenti in pianist Amadej Avšič. Ob koncu slovesnosti so se odličnjaki skupinsko fotografirali, vsi prisotni pa so se zadržali še na krajši pogostitvi.

Več informacij o maturi in rezultatih dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije za splošno maturo mag. Janezu Šparovcu ([email protected]).

 

Škofijska gimnazija Vipava
Letošnje šolsko leto je 62 dijakov uspešno zaključilo 4. letnik. 

Vsi ti so maturo v celoti opravljali v junijskem roku 

Maturo je uspešno opravilo 60 dijakov ali 96,8 %. Dve dijakinji bosta še morali nekaj dodati: ena pri enem, druga pa pri dveh predmetih. 

Med dijaki, ki pa so maturo uspešno opravili je tudi dijakinja s posebnimi potrebami. 

Dijaki, ki so maturo uspešno opravili so v povprečju dosegli 22,4 točke, kar maturante te generacije uvršča med uspešnejše ena ŠGV. 

Med njimi je pet dijakov, ki so dosegli naziv zlati maturant, še petim dijakom pa do tega naziva manjka samo ena točka in se lahko število teh po vpogledih v izdelke še kaj poveča. Skupaj je odličen uspeh na maturi (25 točk ali več) doseglo 22 dijakov (35,5 %).

Med zlatimi maturanti letos sicer ni nikogar, ki bi dosegel naziv diamantni, je pa v tej generaciji precej maturantov s 25 točkami ali več in so kot generacija dosegli enega boljših rezultatov kar se tiče povprečja točk. Še zanimivost – običajno je bila med zlatimi maturanti večina deklet, letos pa imajo večino fantje. 

Skupaj je do sedaj na ŠGV maturiralo 1.316 maturantov. 

Vladimir Anžel, ravnatelj

 

Gimnazija Želimlje
Na Gimnaziji Želimlje je vseh 77 dijakov uspešno zaključilo 4. letnik in maturo. Na maturitetnem preizkusu so dosegli od 16 do 33 točk. Med maturanti je 6 dijakov (7,8 %) prejelo maturitetno spričevalo s pohvalo (zlati maturanti). Povprečno so zbrali 22,88 točke. Od republiških povprečij so najbolj odstopali pri slovenščini, matematiki in fiziki.

Zanimivo je tudi to, da je v enem izmed oddelkov kar 45 % vseh dijakov pri slovenščini doseglo najvišje število točk, t. j. 8 točk. Dijakinja Klara Tomažič je pri maturitetnem izpitu iz psihologije dosegla najboljši rezultat v Sloveniji (100 odstotnih točk).

 

Škofijska gimnazija A. M. Slomška
Na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška so po sporočilu ravnatelja Sama Repoluska imeli eno najslabših maturitetnih let v celotni zgodovini gimnazije. Maturo je uspešno opravilo 82,4 % dijakov, ki so pisali maturo, povprečno število doseženih točk vseh dijakov, ki so pisali maturo, pa je bilo 16,5 (med pozitivnimi pa 18 točk). Ob tem so za uspeh na maturi nagradili osem dijakov, od tega tri za odličen uspeh vsa štiri leta šolanja in za sočasen odličen uspeh na maturi. Zlatih maturantov letos niso imeli. "Zavedamo se, da ocene na maturi še zdaleč niso edini pokazatelj kakovosti dela na šoli in posameznikove osebnosti, še posebej ob upoštevanju vstopnih in zaključnih parametrov znanja dijakov," pravi ravnatelj, "kljub temu pa smo v zadnjih dveh mesecih sprejeli nekaj pomembnih ukrepov v smeri boljših organizacijskih pogojev dela od naslednje generacije vpisanih dijakov naprej. Hkrati pa bomo v novem šolskem letu za vse generacije spremenili pravila šolskega reda in pravila vrednotenja znanja, ki imajo prav tako določen vpliv na uspešnost dijakov."