Razlaga vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 5. 11. 2021

8.11.2021 Slovenija COVID19, SŠK

Tajništvo Slovenske škofovske konference (SŠK) posreduje razlago Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list 174/2021), ki ga je sprejela Vlada RS dne 5. novembra 2021 in začne veljati z 8. novembrom 2021.

Grafika – napis pred vhodom v cerkev

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

  • Vsi udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
  • Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
  • Odgovorna oseba (župnik oz. od njega pooblaščena oseba npr. mežnar, ministrant, član ŽPS) pri vhodnih vratih v cerkev preverja, ali verniki izpolnjujejo pogoje PCT (potrebno je skenirati QR kodo in preveriti istovetnost osebe z osebnim dokumentom).
  • Duhovniki in druge osebe, ki izvajajo versko dejavnost (npr. mežnarji, zborovodje, organisti, voditelji molitve, ministranti) morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi samotestiranje s hitrim HAG testom (tedaj morajo o tem voditi evidenco in test izvajati na najmanj 48 ur oz. pred začetkom opravljanja svojega dela).
  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva). Obvezna je uporaba ustrezne maske (kirurške ali FPP2). Maske iz blaga ne zadoščajo.
  • Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno. Pevci morajo med petjem nositi masko in ohranjati razdaljo 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja (verouk, duhovne vaje, seminarji itd.) je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samotestiranje na najmanj 48 ur oz. pred začetkom opravljanja svojega dela).
Otrokom mlajših od 12 let ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. Kljub temu starše prosimo, da otroke samotestirajo s hitrim HAG testom.
Osnovnošolski učenci in dijaki, ki so starejši od 12 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT. Ne zadošča predloženo potrdilo o opravljenem hitrem HAG testu za samotestiranje, ki so ga opravili za potrebe izobraževanja.

4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT. Uporaba mask je obvezna.

5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

Pogostitve in druženja, ki imajo pastoralni pomen, so dovoljena pod pogojem, da organizator in udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

7. Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da duhovnik in vernik izpolnjujeta pogoj PCT.Vsaka škofija bo lahko pripravila podrobnejša navodila za svoje ozemlje in jih posredovala duhovnikom in vernikom.

Dodatna pojasnila: [email protected]

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK

Opomba: Omenjena določila izhajajo iz trenutno veljavnega odloka, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in ne SŠK oz. slovenski škofje. SŠK je pripravila omenjeno razlago vladnega odloka zgolj za lažje razumevanje in njegovo uresničevanje na področju verske dejavnosti.