Prvi mednarodni kongres krščanske geštalt pedagogike po Albertu Höferju

17.8.2012 Celje Izobraževanje

Kraj, udeleženci in novinarska konferenca

V duhovno-prosvetnem centru v Domu sv. Jožefa na Plečnikovi ulici 29 v Celju bo od petka, 17. do nedelje, 19. avgusta 2012, potekal prvi mednarodni kongres krščanske geštalt pedagogike po Albertu Höferju (1932).[1] Organizatorji v soboto, 18. avgusta 2012, ob 11.45 v kardinalovi dvorani v pritličju pripravljajo novinarsko konferenco. Referati na dogodku, v okviru katerega bo sodelovalo več kot 100 udeleženk in udeležencev iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice, Italije, Francije in Slovaške, bodo odprte narave tudi za širšo zainteresirano javnost.

Organizatorji in predstavitev metode prof. dr. Alberta Höferja

Kongres ob priložnosti osemdesetletnice prof. dr. Alberta Höferja prirejata ARGE-IGS[2] in AHG[3] v sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani in z Društvom za krščansko geštalt pedagogiko Slovenije (DKGP).

Delo Alberta Höferja ni zgolj trajno zaznamovalo verske pedagogike, pač pa je padlo na rodovitna tla na širokem področju pedagoškega in didaktičnega dela. Tudi za izzive prihodnosti je v Höferjevi metodi veliko možnosti za človeku primerno ustvarjalno izobraževalno in vzgojno delo.

Geštalt pedagogika je inovativna metoda izkustvenega učenja, ki je verificirana z relativno svežim »EU-patentom« (003751757). Razvija se v neposredni povezavi s prakso; z ustreznimi znanstvenimi referencami oblikuje smernice in poti kreativnega pedagoškega, svetovalnega in didaktičnega dela, ki zlasti v kontekstu s pojavi nasilja in modernih oblik bolezni uvaja inovativne pristope kot pomoč učiteljem in vzgojiteljem ter staršem.


Tema in podrobnejši program: Geštalt pedagogika danes in jutri – gibanje s prihodnostjo

Petek, 17. avgust 2012

17.00 – državna himna (peta), evropska himna (melodija);

Uvodni pozdravi:

 • Prof. Miriam Stanonik, predsednica DKGP
 • Theresia Schraik, predsednica mednarodnega združenja ARGE
 • Bojan Šrot, župan mestne občine Celje
 • msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof
 • ddr. Stanko Gerjolj, dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

17.45 – Ustvarjalno spoznavanje

19.00 – Večerja

20.00 – Temne podobe Boga (ddr. Oskar Dangl, Avstrija)

20.50 – Odprtje slikovne razstave Anne Seifert (Theresia Schraik in avtorica Anne Seifert, Avstrija)

21.30 – Sklep s skupinskimi plesi (prof. Miriam Stanonik, Slovenija)


Sobota, 18. avgust 2012

08.00 – Zajtrk

09.00 – Hvalnice (dr. Albert Höfer)

09.15 – Celota je več kot vsota njenih delov: biografije ljudi kot mesta teologije (prof. Hans Neuhold, Avstrija)

09.30 – Prispevek (krščanske) geštalt pedagogike na področju izobraževanja in vzgoje v Evropi (ddr. Stanko Gerjolj, Slovenija, in dr. Franz Feiner, Avstrija)

10.00 – Delo z izkušnjami po Albertu Höferju (mag. Iva Nežič Glavica, Slovenija)

10.15 – S plesom doživeti podobe življenja (Gerhard Meurs, Nemčija)

10.30 – odmor

11.00 – Geštalt pedagogika v vrtcu in osnovni šoli (dr. Zuzana Chanasová, Slovaška)

11.15 – Pogovor

11.30 – novinarska konferenca, pozdrav častnih gostov in fotografiranje

12.30 – kosilo s častnimi gosti

15.00–18.00 – Delavnice

 • Družinska postavitev in matematika (mag. Ute Kienzl, Avstrija)
 • Zaznavanje heterogenosti in individualnosti – inkluzija in gestalt pedagogika (dr. Franz Feiner, Avstrija)
 • Gib (telo) v geštalt pedagogiki (s. Cecile Leimgruber, Švica)
 • Plesati življenje – živeti srečanje (Gerhard Meurs, Nemčija)
 • Pustolovščina – biti moški: geštalt pedagogika in moški (prof. Hans Neuhold, Avstrija)
 • Inteligentnosti in geštalt pedagogika (ddr. Stanko Gerjolj, Slovenija, prof. Andreja Vidmar, Slovenija)
 • Jezik in geštalt pedagogika (dr. Ivica Lencova, Slovaška)
 • Srečanje v kinu: estetska kultura poučevanja v geštalt pedagogiki po Albertu Höferju (dr. Kazimiera Joanna Wawrzynów, Poljska).

18.30 – Večerja v čast jubilantu dr. Albertu Höferju

19.15 – Življenjska pot geštalt pedagogike in laudatio (dr. Katharina Steiner, Avstrija)

20.30 – Druženje ob glasbi in plesu


Nedelja, 19. avgust 2012

08.00 – Zajtrk

09.00 – Jutranje uglaševanje – gibalna enota

09.30 – Primeri uspešnega uveljavljanja geštalt pedagogike na različnih poklicnih področjih – kratka poročila iz društev ARGE

10.30 – Refleksija

11.30 – maša (Albert Höfer)

13.00 – Kosilo in slovo


Dodatne informacije dobite po e-pošti na naslovih [email protected] ali [email protected].


[1] Največ podatkov o geštalt pedagogiki v slovenskem jeziku je na voljo pri avtorju, ki je predstavljen na povezavi: http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=153&action=view&id=26.

[2] Arbeitsgemeinschaft der Institute und Vereine für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge.

[3] Albert-Höfer-Gesellschaft.