Projekti Slovenske karitas v Srbiji, Libanonu in Ruandi prispevajo k boljšemu položaju žensk

27.5.2020 Karitas, Ženska, COVID19

Slovenska karitas je letos začela z izvajanjem dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki prispevata k izboljšanju položaja najbolj ogroženih skupin žensk. Projekt, ki poteka v jugovzhodni Srbiji, prispeva k razvoju ženskega podjetništva v kmetijstvu, projekt v Libanonu pa je namenjen celostni oskrbi sirskih begunk, ki so utrpele nasilje. Projekta sta bila izbrana na razpisu Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki ju v obdobju 2020 do 2022 sofinancira v skupni vrednosti 330.000 EUR.

Zaradi izbruha pandemije COVID-19, ki je prizadela ves svet in bo imela najhujše ekonomsko-socialne posledice v najrevnejših državah, je del sredstev v okviru projektov namenjen aktivnostim za boj proti širjenju in posledicami pandemije. Prav tako je temu namenjen del sredstev v sklopu projekta, ki ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS že tretje leto poteka v Ruandi in je primarno namenjen učinkovitejši rabi virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi. Že ta teden bodo lokalne partnerske organizacije v Srbiji, Libanonu in Ruandi začele z razdeljevanjem zaščitne opreme, paketov s hrano in higienskimi pripomočki, izgradnjo sob za izolacijo, razkuževanjem prostorov in ozaveščanjem o preventivnem ravnanju, kar bo velika pomoč tistim, ki so v času pandemije še posebej ogroženi. Aktivnostim, vezanim na COVID-19, bo v vseh treh projektih skupno namenjeno 31.670,85 EUR. 

Projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji« Slovenska karitas izvaja v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nadbiskupije. V podeželskih občinah jugovzhodne Srbije primanjkuje zaposlitev, večinoma se preživljajo s samooskrbnim kmetijstvom ali sezonskim delom. V najslabšem položaju so ženske, ker imajo nizko izobrazbo, malo premoženja in skromen dohodek, zato je cilj projekta omogočiti večji zaslužek 60 ženskam iz občin Aleksinac, Ražanj, Knajževac, ki predelujejo sadje in zelenjavo. Rezultati projekta bodo vodili do vključevanja žensk in enakih možnosti odločanja v zasebnem in javnem življenju. S tem namenom bodo v okviru projekta potekale aktivnosti za profesionalizacijo njihove predelave in prodaje domače hrane: usposabljanja o trženju in tehnoloških postopkih, zagotavljanje zmogljivosti, certifikacija izdelkov, vzpostavitev blagovne znamke in pomoč pri dostopu do trga. S strani slovenskega podjetja Talisman d.o.o. bo razvit in izdelan tudi inovativni stroj (in-kind prispevek podjetja v vrednosti 8.400 EUR), ki bo ženskam v pomoč pri predelavi. Predstavniki slovenskih občin Kočevje in Razkrižje ter Kmetijsko gospodarske zbornice bodo podelili svoje izkušnje podpore podjetništvu na podeželju z lokalnimi političnimi določevalci JV Srbije, z namenom, da bi bila le-ta omogočena tudi več ženskam v JV Srbiji. V letošnjem letu bodo v strokovna usposabljanja vključena izobraževanja o varnostnih in zdravstvenih ukrepih v času pandemije, v celoten proces predelave in prodaje izdelkov pa tudi v prihodnje. V tem obdobju je veliko ljudi ostalo brez rednega dohodka, zato bodo 150 najbolj ranljivim gospodinjstvom v občinah Aleksinac in Ražanj razdeljeni paketi hrane in higienskih pripomočkov. Partnerji projekta so tudi Regionalni TV program Koper-Capodistria, ki bo prestavil projekt v oddaji Ljudje in zemlja, in tri občine v JV Srbiji (vsaka prispeva 6.000 EUR). Skupna vrednost je 176.050 EUR, MZZ prispeva 130.000 EUR.

Projekt »Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu« poteka v partnerskem sodelovanju Slovenske karitas s Caritas Libanon. Že 8 let razmere v Siriji močno vplivajo na humanitarno ter družbeno-ekonomsko stanje v Libanonu. Po podatkih UNHCR iz leta 2019 je na območju celotnega v Libanona 947.063 Sirskih beguncev, od tega 52,3% žensk. Pri skrbi za varnost begunk, ostajata diskriminacija in nasilje na podlagi spola med največjimi izzivi. Ogroženo je njihovo zdravje, varnost, psihosocialno in ekonomsko stanje. Cilj projekta je nuditi 80 sirskim begunkam (ženskam in mladim dekletom, žrtvam nasilja na podlagi spola) celostno oskrbo, zaščito in izboljšanje njihovega položaja v dveh zavetiščih Caritas Libanon. Ženskam in dekletom bo zagotovljena varnost, poskrbljeno bo za ustrezno namestitev, oskrbo s prehrano, higienskimi pripomočki in obleko ter z zdravstveno oskrbo. Na voljo jim bodo tudi psihosocialne in pravne storitve ter usposabljanja za pridobitev potrebnih znanj in spretnosti (kuhanje, šivanje, računalništvo), ki jim bodo znatno olajšala preživetje po odhodu iz zavetišča. Zaradi pandemije COVID-19 bo dodatno poskrbljeno za zaščitna sredstva, tako za zaposlene kot za begunke, redno bodo razkuženi prostori zavetišč, zgrajene in opremljene bodo štiri sobe za izolacijo. Skupna vrednost projekta je 213.509 EUR, MZZ prispeva 200.000 EUR, ostalo Karitas. 

Projekt »Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi« se že tretje leto izvaja v partnerstvu s Caritas Rwanda in se letos novembra zaključuje. Skupna vrednost projekta je 249.325 EUR, MZZ prispeva 200.000 EUR. Poteka na podeželskem območju, kjer je preživetje večine odvisno od kmetijstva. Mnogi živijo pod pragom revščine in rodovitnost zemlje se slabša. V času trajanja projekta so se članice in člani 600 družin (70% žensk) naučili boljših praks kmetovanja, v svoje domove so namestili sončne celice z lučjo in glinene peči, ki v nasprotju s tradicionalno prakso, ne škodujejo njihovemu zdravju in okolju. Mnogi so s pomočjo usposabljanj pričeli z izvajanjem dejavnosti, ki nekaterim že prinašjajo dohodek. v sodelovanju s slovenskim podjetjem Damahaus Prestige d.o.o. poteka usposabljanje za izdelavo ekoloških opek. V času pandemije COVID-19, so mnogi ostali brez vsakršnega dohodka, saj je veljala prepoved gibanja, ki je onemogočila opravljanje priložnostnega dela in zmanjšala možnost obdelovanja zemlje. To je povzročilo lakoto med že sicer revnim prebivalstvom, zato bo v maju in juniju 600 družin prejelo pripomočke za osebno higieno (mila in posode za vodo) ter najnujnejšo pomoč v hrani (fižol, riž, moka). Dodatnih 1.400 EUR za pomoč ob COVID-19 v Ruandi je namenjeno iz projekta »Trajnostno.Lokalno.Globalno.«, ki ga vodi platforma SLOGA in financira MZZ. 

Slovenska karitas je v preteklem mesecu prispevala tudi 5.000 EUR v sklad Caritas Internationalis za boj proti COVID-19 v najrevnejših državah sveta in nadaljuje z zbiranjem sredstev za pomoč. Ob tej globalni krizi, bo poleg reševanja gospodarskih posledic pandemije v državah donatoricah, zelo potrebna tudi uradna razvojna pomoč najrevnejšim državam s strani celotne mednarodne skupnosti, da se prepreči najhujše posledice pandemije, ki bi z lakoto vzele veliko življenj. 

Peter Tomažič,
generalni tajnik Slovenske karitas

 

Več informacij: [email protected], 031 344 481