Program Skupnosti MOST ponuja možnost reintegracije zdravljenim zasvojenim na dolgi rok

4.2.2021 Slovenija Dobrodelnost, Karitas

V konzorciju in programu Skupnosti MOST gradijo mrežo posebnih stanovanjskih skupnosti in spremljanih gospodinjstev za reintegracijo in resocializacijo za  zdravljene alkoholike in druge zasvojene po zaključku osnovnega zdravljenja.

Gre za konzorcij 4 ustanov, ki poleg pomoči zasvojenim in njihovim svojcem skrb namenjajo tudi preventivi in razvoju učinkovitih strokovnih pristopov. Vabijo vas na dan odprtih vrat, ki bo potekal v četrtek, 4. 2. 2021, ob 13. uri preko ZOOM povezave, kjer bodo v dobri uri predstavili delo, utrinke iz skupnosti, medprojektno sodelovanje, prisluhnili pa boste lahko tudi kratkima predavanjema.

Program Skupnosti MOST odgovarja na vprašanje problematike zasvojenih, ki imajo po zaključku osnovnega zdravljenja (socialne rehabilitacije)težave s samostojnostjo ali  finančne težave z iskanjem namestitve ali so brez socialne mreže, ki bi jim omogočala vztrajanje v treznosti. V staro domače okolje pa se iz različnih razlogov ne morejo vrniti.

Slovenska karitas, Zavod Karitas Samarijan, Društvo Žarek upanja in Zavod Pelikan - Karitas so v konzorciju Skupnosti MOST združili moči. Doslej so odprli 3 posebne skupnosti oz. spremljana gospodinjstva (v okolici Strunjana, Sevnice in Zagorja),  do konca projekta pa jih bodo še 5. V prvih skupnostih je nastanjenih 10 uporabnikov, ki jim zagotavljajo osebno in strokovno pomoč. Po nekaj mesecih se že kažejo prvi rezultati sobivanja in programa: uporabniki niso recidivirali, vzdržujejo vsakdanji red, se vključujejo v okolje, pridobivajo socialne interakcije, skrbijo za psihofizično zdravje in so vedno bolj povezani med seboj.

Strokovni delavci projektnih partnerjev skrbijo za redno spremljanje upora­bnikov in njihovih svojcev.  V individualna svetovanja za doseganje večje kakovosti življenja brez zasvojenosti so vključeni tudi  tisti, ki ne potrebujejo namestitve, ampak občasno oz. redno strokovno pomoč. V individualno svetovanje je bilo doslej vključenih več kot 70 oseb, z njimi so opravili več kot 900 svetovalnih razgovorov.

V konzorciju skrbijo tudi za razvoj učinkovitih strokovnih pristopov, partnerji pa se medsebojno dopolnjujejo. Doslej so izvedli nad 10 različnih usposabljanj in izobraževanj za strokovne delavce in širšo skupnost.  Pripravili in objavili so 30 strokovnih in poljudnih prispevkov ter objav v različnih medijih. Izdelali so spletno stran https://skupnosti-most.si, kjer lahko uporabniki, svojci in javnost dobijo dodatne informacije.

Ob vstopu v drugo fazo projekta Skupnosti MOST vabijo na virtualni dan odprtih vrat, kjer bodo v sliki in besedi predstavili skupnosti in program, izvedli pa bodo tudi predavanji Stanje reintegracije v Sloveniji in po svetu ter Tehnike odvračanja od pitja alkohola. Dan odprtih vrat bodo izvedli v četrtek, 4. 2. 2021, ob 13. uri preko spletne aplikacije Zoom. Prijave niso potrebne, tule pa je povezava do srečanja.

 

Peter Tomažič,
generalni tajnik Slovenske karitas