Program molitvene ure v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja

Izpostavitev Najsvetejšega, pesem: Presveto srce

Rožni venec Božjega usmiljenja: molitev vodi voditelj

Uvodne molitve v rožni venec Božjega usmiljenja

Oče naš, zdrava Marija, vera

Pred vsako desetko rožnega venca se zapoje kitica pesmi (ljudsko petje)

1. Desetka: O, srce Božje, slišim tvoj glas, 1. kitica

2. Desetka: O, srce Božje, slišim tvoj glas, 2. kitica

3. Desetka: O, srce Božje, slišim tvoj glas, 3. kitica

4. Desetka: Usmiljeni Jezus, 1. kitica

5. Desetka: Usmiljeni Jezus, 2. kitica

Misel iz dnevnika

Desetka rožnega venca Božjega usmiljenja

Po koncu zadnje desetke: Sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta. (3x)

Nagovor – predvidoma 12–15 minut (Primož Krečič)

Pesem: Jezus naj živi

Vzkliki Božjega usmiljenja, ki so na zloženki o Božjem usmiljenju, vključno s sklepno molitvijo, moli voditelj ure Božjega usmiljenja

Pesmi med vzkliki na 7 vzklikov dve kitici pesmi

1. Božje milostno srce, 1. kitica

2. Mogočno se dvigni nam spev iz srca, 1. kitica

3. Pojte hribi in doline, 1. kitica

4. Hvali svet Odrešenika, 1. kitica

5. Duša Kristusova

Ljudska pesem: Jezus, ti si vinska trta 2. kitica

Blagoslov z Najsvetejšim

Molitev v spravo za bogokletje

Sklepna posvetilna molitev Jezusovemu srcu

Ljudska pesem: O, Marija, moje želje

Prehod iz molitvene ure v mašo: igrajo orgle

Maša se začne s pesmijo Slovenskega komornega zbora


Dodatne informacije dobite pri Urški Makovec, GSM: 041/207–653, e-naslov: [email protected], na spletni strani pa so na voljo tudi raznolika gradiva.