Predstavitev novega sodelavca na Fakulteti za poslovne vede: ddr. Klemen Jaklič

Ddr. Klemen Jaklič Ddr. Klemen Jaklič

Kako bi se v enem stavku predstavili nekomu, ki vas osebno ne pozna in si je o vas morda ustvaril mnenje zgolj na osnovi v medijih ustvarjene podobe?
Sem mož in oče treh otrok, v službenem času pa ustavni sodnik ter visokošolski predavatelj ustavnega prava in človekovih pravic. Kot ustavnega sodnika me ima javnost ves čas na očeh in to, da si o meni vsak sam svobodno ustvarja svojo podobo, je edino pravilno. Iz vprašanj pluralizma sem spisal oba svoja doktorata, zato vem, da problem nastopi takrat, ko bi kdo sam želel drugim lansirati lastno videnje svoje podobe ali, še huje, če bi jo v službi kakšnih drugih interesov kreirali mediji. To seveda počno, a kot rečeno, gre za njihov problem. Avtonomnih sodnikov samih se to ne tiče niti nanje ne vpliva.

Kako drugačna od obstoječe, v primerjavi z državami razvitega sveta, bi po vašem mnenju morala biti vloga slovenskih zasebnih fakultet v celotnem sistemu visokega šolstva?
Tudi tu je nujen pluralizem. Pravzaprav ga zahteva Ustava, kot predpogoj delovanja ostalih procesov v neki državi, ki ima za cilj vzpostaviti svobodno demokratično družbo. Pluralizma na tem področju v Sloveniji žal še ni. To bo tako vse dokler bomo dovoljevali monopol ene univerze in ji na tako majhnem koščku sveta kot je Slovenija vnaprej zagotavljali celo večjo velikost kot gre globalnim univerzam, kot sta npr. Oxford in Harvard. Vloga slovenskih zasebnih fakultet in univerz bo v družbenem smislu lahko odločilna šele, ko bomo enkrat razgradili tudi ta monopol. Seveda pa je sinergije k temu končnemu cilju potrebno graditi sproti in z vseh strani.

Katere so glavne ovire, zaradi katerih dejanska vloga zasebnih fakultet v Sloveniji ni takšna, kot bi si jo želeli?
Neupravičeni monopol, ki velja na področju visokega šolstva je zgolj ena od oblik istovrstnega problema, ki se v Sloveniji razteza preko celotnega področja predpogojev svobodne demokratične družbe. Pluralizma ni na primer niti na področju medijev, niti na področju kapitala, šolstva, pravosodja itd. Neupravičeni monopoli na področjih, kjer jih zaradi nujnosti delovanja demokratičnega sistema ne bi smelo biti, saj bi tam moral vladati pluralizem, so glavna ovira ustrezni vlogi zasebnih fakultet v Sloveniji.

Zakaj ste se odločili za sodelovanje s Fakulteto za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta?
Za sodnika Ustavnega sodišča sem bil izvoljen kot ustavni pravnik iz akademskega sveta. To je moj primarni poklic, ki sem ga opravljal na univerzah v tujini več kot sedemnajst let in s katerim bom, kot večina mojih kolegov iz Ustavnega sodišča, ohranjal tesen stik tudi v času sodniškega mandata. Konkretno za vašo fakulteto sem se odločil zato, ker ste me k sodelovanju povabili in ker se veselim dela na področju gospodarske in socialne pravičnosti, kar je bil eden od mojih najljubših predmetov ("Economic Justice"), ki sem ga na Harvardu predaval več let.

 
Več o ddr. Jakliču si lahko preberete na tej povezavi: http://www.katoliski-institut.si/o-fakulteti/pedagoski-sodelavci/jaklic-klemen