Predstavitev knjige Marija Pomagaj na Brezjah

31.5.2019 Brezje

Ob zaključku meseca majnika, na praznik Obiskanja Device Marije, v petek, 31. maja 2019, bo predstavitev knjige Marija Pomagaj na Brezjah - Layerjeva Marija Pomagaj in pričevanja o romanjih na Brezje avtorja dr. Damirja Globočnika. Predstavitev bo v dvorani nad zakristijo ob 19.30.

 

Dr. Andreja Eržen Firšt
Direktorica
Romarski urad Brezje