Predstavitev države Mesto Vatikan

8.3.2013 Vatikan Sveti sedež, Zgodovina
Ozemlje države Mesto Vatikan - vir - splet Ozemlje države Mesto Vatikan - vir - splet

Današnja država Mesto Vatikan obstja od 11. februarja 1929. Takrat so podpisali t. i. Lateranske pakte, ki so uredili razmere med tedanjo Kraljevino Italijo in Svetim sedežem.

Zgodovinski dogodki, ki so Apeninski polotok zaznamovali v povezavi z Vatikanom, so prelomnico dosegli leta 1870, ko je Italija zavzela tedanjo Papeško državo in teritorij pod papeževo oblastjo ter jo omejila na današnji Vatikan. To je posledično povzročilo prelom odnosov med Cerkvijo in državo, ki je trajal vse do leta 1929, ko je Kraljevina Italija podpisala t. i. Lateranske sporazume s Cerkvijo, s čimer je bila ustanovljena država Mesto Vatikan z obsegom, ki ga ima še danes. S tem je bila Svetemu sedežu vrnjena teritorialna suverenost.

Lateranski pakti ali sporazumi z dne 11. februarja 1929 so vsebinsko določili neodvisnost in suverenost Vatikanske države ter višino odškodnine, ki jo je Kraljevina Italija morala plačati vatikanski državi. Sporazum je določil, da sta država in Cerkev ločeni. Duhovniki so bili s tem izključeni iz aktivnega političnega življenja.

Mesto Vatikan so leta 1984 v okviru Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) vpisali v seznam svetovne kulturne dediščine.