Predstavitev adventno-božične akcije Nadškofijske karitas Maribor ter drugih dobrodelnih programov

14.12.2017 Maribor

V četrtek, 14. decembra 2017, je v prostorih Nadškofijske karitas Maribor potekala tiskovna konferenca o adventno-božični akciji Več luči več upanja ter drugih dobrodelnih programih. Delovanje  Nadškofijske karitas Maribor je predstavil generalni tajnik Darko Bračun.

Akcija »Več luči več upanja«

Samo preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor smo v letu 2017 pomagali 2.191 otrokom. Pomoč se nanaša na plačilo šolske prehrane, šole v naravi, letovanj, šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter učbenikov, pomoč otrokom preko programa botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje. V mreži Župnijskih karitas naše nadškofije pa po lanskih podatkih letno pomagamo kar 6.030 otrokom.

V lanski akciji Več luči – več upanja smo zbrali 3.926,00 €. Žal smo s tem zbrali premalo sredstev, da bi lahko pomagali vsem, ki so zaprosili za pomoč. Trenutno redno mesečno pomagamo 21 otrokom s plačilom šolske prehrane in vključili smo 25 otrok v pomoč s plačilom šole v naravi oz. ostalih šolskih ter obšolskih dejavnosti.

Potrebe so velike. Zato z akcijo Več luči več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko zagotovili topel obrok vsaj 60 otrokom in prav takšnemu številu otrok pomoč pri plačilu šole v naravi oz druge šolske ter obšolske dejavnosti.

Letos je v program Botrstva Nadškofijske karitas Maribor vključenih kar 65 otrok.

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja.

K solidarnosti vabimo PODJETJA, da del sredstev za poslovna darila namenijo za otroke in DOBRE LJUDI, da pomislijo ob letošnjih praznikih tudi na otroke, ki večkrat zaspijo v pomanjkanju in velikem strahu.

Akcija traja od 3.12.2017 do 2.2.2018


Mladi za otroke in družine v stiski

V torek, 12.12.2017 so mladi iz novoustanovljene Univerzitetne župnije Maribor, dijaki iz dijaškega doma A.M. Slomška ter študentke iz Študentskega doma sv. Elizabete pripravili delavnico izdelovanja božičnih in novoletnih okraskov, voščilnic in daril.

Delavnico smo pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor z mladimi prostovoljci organizirali prvič in ciljno povabili socialno najbolj ogrožene otroke in družine, ki prejemajo pomoč preko programov pomoči Karitas v Mariboru.

Kar 22 otrok in njihovih staršev se je odzvalo prvemu vabilu NŠKM in ustvarjalo z mladimi prostovoljci in njihovimi mentorji (s. Meta Potočnik, s. Urša Marinčič, Marjan Pučko) ter sodelavci mariborske Karitas.

V drugem delu so študentke iz Študentskega doma sv. Elizabete zaigrale kratko igro z naslovom Sirotišnica na koncu ulice in s tem udeležencem skušale pričarati čarobnost prazničnih dni, ki ne prinašajo zgolj materialnih dobrin in pozornosti temveč človeka napolnjujejo z občutkom sprejetosti, upanja in notranjega miru.

V prihodnjem letu je želja mariborske Karitas, da bi sodelovanje z mladimi še okrepila ter jih na ta način podprla pri njihovem prizadevanju za pomoč sočloveku ter jim omogočila prostor, kjer bi lahko na svoj mladosten način prinašali upanje in živeli solidarnost s tistimi, ki živijo zaradi velike socialne stiske pozabljeni od vseh.  


Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim

Kakor pred Tednom Karitas moramo ponovno izpostaviti, da so največje stiske v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke.

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Na Nadškofijski karitas Maribor opažamo tudi povečano povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače).

V tekočem letu 2017 je bila samo preko humanitarnih programov Nadškofijske karitas Maribor realiziranih preko 4.644 pomoči, katera je dosegla 11.148 oseb v hudi socialni stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč.

Polno so zasedene kapacitete v socialnih programih NŠKM: v zavetišču Karitas dnevno nudimo prenočišče do 24 osebam, v sprejemališču Karitas prejme dnevno oskrbo in strokovno pomoč do 40 oseb, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 65 osebam, vsak dan po projektu 'Donirana hrana' pomagamo 18 družinam oz. posameznikom …


Pomoč ob zadnjih neurjih

Karitas pričenja z zbiranjem sredstev za pomoč socialno ogroženim gospodinjstvom, ki so jih prizadela zadnja neurja. Še posebej je veliko prizadetih gospodinjstev na Koroškem, na območju Solčava Nova Štifta, Gornji grad z okolico, Suha Krajina, Kočevje, posamezna območja Dolenjske, Bohinj, Jezersko in še po mnogih krajih po Sloveniji, kjer je divjal veter. Karitas bo z zbranimi sredstvi pomagala pri vzpostavitvi najnujnejših pogojev za bivanje in pri odpravi nastale škode. Slovenska karitas je na prizadeta območja posredovala 10.000 EUR za prvo pomoč pri najhujših primerih. Prav tako je Karitas dala na voljo vse svoje agregate.

Kdor bi želel pomagati lahko obišče spletno stran www.karitas.si , nas pokliče na 01/ 300 59 60 ali daruje neposredno z nakazilom na:

SLOVENSKA KARITAS
Kristanova ulica 1
TRR (Nlb): SI56 0214 0001 5556 761
Sklic: SI00 201
Namen:NEURJA


Delo Nadškofijske karitas Maribor v naslednjem obdobju

Skrb za redno delovanje humanitarnih in socialnih programov NŠKM:

  • Dežurni telefon (0590 80 350) – vsak delovni dan od 15. do 22. ure, sobota, nedelja ter prazniki med 9. in 12. uro,
  • Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna: dnevna pomoč v hrani, oblačilih ter s plačilom položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine, svetovalno delo, napotitve, …
  • Humanitarno skladišče NŠKM – sprejem, sortiranje donacij ter predaja materialne pomoči,
  • Ljudska kuhinja Betlehem – topel obrok – vsak dan med 12. in 13. uro,
  • 23.12.2017 – božično kosilo v Ljudski kuhinji Betlehem – vizitacija msgr. Alojzij Cvikl, nadškof metropolit,
  • Sprejemališče Karitas – dnevna oskrba brezdomnih oseb, (14.12. – lutkovna predstava)
  • Zavetišče Karitas – nočna oskrba brezdomnih oseb – Božična (24.12.) in novoletna večerja (31.12.),
  • Ambulanta Karitas za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja
  • Pomoč odvisnikom – dežurni telefon 041 634 682,
  • Materinski dom Mozirje in Žalec – pomoč materam in otrokom.

Voščilo in zahvala

Navedena pomoč je samo del dejavnosti, ki jo sodelavci in prostovoljci v mreži Karitas nudijo ljudem v resnično težkih socialnih pa tudi psihosocialnih stiskah. Vso to delo ne bi bilo mogoče brez podpore in solidarnosti mnogih skritih dobrih ljudi, ki darujejo po svojih močeh (mnogi so se odločili in namenili donacijo dohodnine prav Karitas in s tem omogočili to pomoč) in sofinancerjev (MOM – Mestna občina Maribor, MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MZ – Ministrstvo za zdravje, FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, EU – Evropska unija – operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim (EU-hrana) …) ter donatorjev.

Vsem in vsakemu posebej se želimo danes zahvaliti za zgled solidarnosti, družbeno odgovornost ter želimo doživet adventni čas in blagoslovljen Božič ter vse dobro v prihajajočem letu.

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije 10. marca 2018.

 

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si