Praznovanje 450-letnice ustanovitve ignacijanskih laiških skupnosti

8.9.2013 Ljubljana Duhovno gibanje, Laik, Predavanje

V letošnjem letu tako na svetovni ravni kot tudi v Sloveniji obeležujemo 450-letnico ustanovitve ignacijanskih laiških skupnosti. Gre za duhovni tok, ki se je v 16. stoletju začel z ustanoviteljem jezuitov oz. Družbe Jezusove sv. Ignacijem Lojolskim (1491–1556). Za delovanje omenjenih skupnosti je bilo skozi celotno zgodovino zelo pomembno tesno sodelovanje z Družbo Jezusovo.

V našem prostoru so bile ignacijanske laiške skupnosti v preteklosti najbolj poznane kot Marijine kongregacije oz. Marijine družbe. Po celostni prenovi, povezani z duhom drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), je bilo sprejeto tudi novo ime: Svetovna skupnost krščanskega življenja, katere del je tudi Slovenska skupnost krščanskega življenja (SSKŽ).[1]

Slovenska skupnost krščanskega življenja bo v nedeljo, 8. septembra 2013, med 14.00 in 20.00 v Duhovnem središču sv. Jožefa na ulici Janeza Pavla II. v Ljubljani organizirala praznovanje visokega jubileja. Na dogodek so poleg sedanjih in nekdanjih članov SSKŽ in Kresa, povabili tudi prijatelje, duhovne asistente in spremljevalce, predstavnike SKŽ iz sosednjih držav ter predstavnike drugih laiških gibanj v Cerkvi na Slovenskem.


Program

Arrupejeva dvorana

14.00 – 450 let ignacijanskih laiških gibanj – predavatelj Janez Mlinar

14.30 – Od Kresa do zadnje skupščine SKŽ v Libanonu (1976–2013) – predavatelj Anton Kokalj

15.00 – Okrogla miza o vlogi laiških gibanj v sodobni Cerkvi – moderator Igor Bahovec, sodelovali pa bodo predstavniki nekaterih laiških gibanj v Cerkvi na Slovenskem

Cerkev sv. Jožefa

16.00 – Zahvalna maša, ki jo bo poleg nekaterih nekdanjih duhovnih asistentov SKŽ daroval predstojnik slovenske province Družbe Jezusove p. Milan Bizant

Dvorišče Duhovnega središča sv. Jožefa

17.30 – Druženje


Dodatne informacije o dogodku dobite na GSM 041/675–293 ali po e-pošti na naslovu [email protected].

 


[1] Iz Temeljnih načel Svetovne skupnosti krščanskega življenja: Skupnost krščanskega življenja je javno svetovno združenje, trenutno z izvršnim središčem v Rimu. To je nadaljevanje Marijinih družb, ki so nastale ob p. Jeanu Leunisu ter jih je papež Gregor XIII. 5. decembra 1584 potrdil v dokumentu z naslovom Omnipotentis Dei. Če gremo v preteklost še dlje od Marijinih družb, najdemo naše korenine v skupinah laikov, ki so se po letu 1540 oblikovale v različnih delih sveta na pobudo sv. Ignacija Lojolskega in njegovih tovarišev. Naš način krščanskega življenja živimo v radostnem občestvu z vsemi, ki so šli pred nami. Hvaležni smo jim za njihov napor in apostolske uspehe. V ljubezni in molitvi smo povezani z vsemi brati in sestrami naše duhovne tradicije, ki nam jih Cerkev ponuja za prijatelje in vredne priprošnjike, da nam pomagajo izpolniti naše poslanstvo (TN 3).